Linda Kristiansen
ganske radikal

I dag har Radikale Venstre vedtaget på deres årsmøde at de ønsker øremærket barsel. De mener at staten skal blande sig i hvordan en familie bør indrette sig! Det er rigtig at ser man på tallene, så er der en overvægt at mødre der tager mest barsel. Og det kan være fint at have en […]

Jyllandsposten har taget debatten om sexarbejde op som tema og jeg  har udtalt mig JP om politikeres, det offentlige og mediers omtalen af/syn på sexarbejdere og hvordan det medvirker til en generel stigmatisering af sexarbejdere. Istedet for en entydig “hjælpe”-retorik, bør vi give rettigheder. Og selvfølgelig hjælpe de, der har behov – men de får ikke […]

Jeg har tillid til at regionens ansatte gerne vil yde deres bedste – og det er vores opgave som politikere at give dem plads til det. Vi skal fjerne unødigt bureaukrati og mindske de administrative opgaver, så tiden i højere grad bliver brugt på kerneydelsen. Gennem tillid kommer ansvarlighed. Jeg bliver så ekstremt trist når […]

Brugerbetaling og lige adgang er to ulige størrelser. Jeg er flere gange blevet mødt med argumentet, at hvis brugerbetalingen er indkomstreguleret, så vil det ikke ændre på den lige adgang, men så forenklet kan regnestykket ikke gøres op. Udgifter til mad, bolig osv. er jo ikke indkomstreguleret, så en procent af en højtlønnets indkomst vil […]

I sidste uge havde Leonora  Christina Skov en boganmeldelse i Weekendavisen – en særdeles kritisk anmeldelse, hvori hun kritiserede forfatteren for at komme med udokumenterede påstande.  Hendes egen anmeldelse er dog så fyldt med fordomme og fejl, at jeg blev nødt til at skrive nedenstående svar, der i dag kan læses i Weekendavisen. Fordomme uden […]

I går havde Bedre Psykiatri arrangeret et valgmøde for Regionskandidater – et vigtigt vigtigt valgmøde. Alle partier havde sendt den kandidat fra listen, som havde mest fokus på psykiatrien, så det gjorde jo at panelet var virkelig engageret. Og der var også bred enighed langs bordet om vigtigheden af fokus på psykiatri-området, pårørende, mangel på […]

Sidste weekend fik jeg brev fra Flygtningenævnet – et brev vi har ventet på i over to år. Baggrunden for brevet kan læses nedenfor i det indlæg jeg skrev 5. september 2011. Over to år har det taget at få et svar. To år, hvor Aziz og hans mor lever i skjul i Kasakhstan, fordi […]

Lige nu sidder jeg helt bogstaveligt talt og tuder af lykke – det forlyder at oppositionen fremstiller et lovforslag uden om Regeringen for at anerkende dansk tegnsprog. Tak til Lars Barfoed for initiativet og alle der støtter dette forslag. PS: Håber meget at RV også støtter… Landsmødet vedtog for nogle år siden at vi gerne […]

Jeg har nu flere gange fået at vide at det fremgår helt tydeligt af den europæiske patentkonvention, at der ikke kan udstedes patent på opfindelser, der alene udgør software. Kære alle politikere, der gerne vil have en patentdomstol – kan I ikke lige smide mig et link til det sted det helt tydeligt fremgår, så […]