Linda Kristiansen
ganske radikal
20. juni 2007

Oprettet af Linda 2007-06-21 22:27
(indledningsvis vil jeg beklage at Sorø endnu ikke har fået dette brev – det er sendt med fodpoat til Ringsted, men så snart jeg har jeres adresser får I det også med fodpost)

Hej alle sammen – nye som gamle.

D. 12 juni var der opstillingsmøde til folketingskandidat i Ringstedkredsen. Efter strukturreformen dækker Ringstedkredsen både Sorø og Ringsted lokalforeninger. Vi var to kandidater der stillede op og jeg er rigtig glad og stolt over at jeg blev valgt som jeres folketingskandidat.

Det er rigtigt dejligt (igen) at være jeres kandidat og jeg glæder mig enormt meget til at godt samarbejde. Jeg vil med jævne mellemrum sende et lille nyheds- eller debatbrev ud. Denne gang kommer det på papir til jer alle, men fremover vil jeg sende det ud på mail til dem der har en sådan. Dog er det vigtigt for mig, at alle har mulighed for at få mit brev, så hvis du ikke har mail, så ring til mig på 31 14 33 77 – så sørger jeg for, at du får besøg af postbudet :-)

I dette lille brev vil jeg ikke komme med et politisk indspark, men i stedet indbyde til dialog om vores samarbejde og idéer til valgkamp. Jeg har forskellige idéer, men ved ikke om de er gode, så jeg håber meget, at I vil give mig jeres syn på sagen og gerne komme med flere idéer.

- Jeg vil med jævne mellemrum sende et nyheds- eller debatbrev ud.

- På kredsbestyrelsesmøderne vil jeg komme med et 5-minutters debatoplæg.

- Jeg vil lægge et nyt indlæg ud på min hjemmeside ca. hver 14. dag og minimum 1 gang om måneden sende et læserbrev til aviserne.

- Minimum en gang om året holder vi et åbent politisk møde, hvor vi går i dybden med et specifikt politisk emne – gerne med en udefrakommende oplægsholder.

- Politisk spørgetime 1 gang om måneden. Jeg forestiller mig, at vi kan lave en annonce i de lokale medier hvor vi gør opmærksom på at jeg f.eks. den 1. søndag i hver måned fra klokken 20-21 kan træffes på Messenger. Her er der mulighed for at debattere direkte med mig.

- Og så vil jeg selvfølgelig altid være at træffe på min mail og telefon.

For mig er det vigtigt at have et tæt samarbejde med min kreds, jeg tror at samarbejde gør stærk.

Jeg glæder mig til at læse eller høre dine kommentarer og idéer. Du er velkommen til at ringe eller sende mig en mail/et brev.

Men vi skal ikke helt undvære politik i dette brev. Der er snart landsmøde og jeg har forskellige forslag til resolutioner. F.eks. vil jeg meget gerne slå fast at Det Radikale Venstre ikke går ind for brugerbetaling hos den alment praktiserende læge. Ønsker du at være medstiller på dette forslag, så kontakt mig (du kan se flere forslag inde på min hjemmeside).

Det radikale venstre ønsker ikke at der skal indføres brugerbetaling hos de alment praktiserende læger.

Begrundelse

Brugerbetaling hos alment praktiserende læger vil skævvride befolkningen. De alment praktiserende læger har en fornem opgave som bl.a. indeholder forebyggelse. Dette er også blevet understreget ved, at der i sidste overenskomst for de praktiserende læger, nu er mulighed for at lave rene forebyggelsessamtaler (som oven i købet honoreres til dobbelt takst). Hvis vi indfører brugerbetaling på disse besøg, risikerer vi at underminere det fornemme stykke forebyggelsesarbejde der ligger her. Den alment praktiserende læge er ofte den første til at opdage livstruende sygdomme, sætte kostændringer i gang, henvise til yderligere behandling ved misbrug og meget meget mere. Vi vil meget gerne debattere brugerbetaling på sundhedsområdet, men lad os blive enige om at vi ”freder” de alment praktiserende læger – i det mindste indtil der er blevet lavet en uvildig undersøgelse, der kortlægger konsekvenserne. Den sidste reelle undersøgelse er 20 år gammel. Lad os huske at forebyggelse er billigere end at behandle.

Til slut vil jeg sige hjertelig tillykke til Margrethe Vestager og Morten Østergård – jeg tror at de vil blive et glimrende team til at lede folketingsgruppen. Og en kæmpe tak til Marianne Jelved for et fantastisk og inspirerende arbejde gennem mange år.

Rigtig mange hilsner

Linda 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 − 1 =

Categories: Blandet