Linda Kristiansen
ganske radikal
2011 – året for afskaffelse af efterløn og indførelse af tillid

PapirkurvSå blev det 2011 – et år hvor efterlønnen forhåbentlig skal på førtidspension.

Lars Løkke fik i hvert fald åbnet for ballet i går og det kan jeg kun bifalde. Jeg vil langt hellere bruge pengene fra efterlønnen til at sikre dem, der vitterlig har behov for at gå af tidligere kan gå af. Lad os dog hellere arbejde på at få lavet et system som kommer dem har brug for det til gode. Ved at fjerne efterlønnen og i stedet give mulighederne for førtidspension og fleksjob et tiltrængt service-eftersyn, så tror jeg vi kan få skabt et samfund hvor vi tager hensyn til dem der har behov og ikke kun dem der har lyst!

Men det var ikke kun ordene om efterlønnen jeg kunne lide. To andre sætninger printede sig også fast: ”Frihed til forskellighed” og Lige muligheder for mænd og kvinder”. Jeg tror på den enkelte og på at forskellighed er en styrke. Derfor kan jeg fuldt ud være med på sætningen ”Frihed til forskellighed”. Men allergladest blev jeg faktisk da han undlod at bruge det alt for misforståede begreb ”ligestilling” og i stedet satte fokus på lige muligheder.

Det lykkedes faktisk Lars Løkke at få en stjerne af mig.

Men det er ikke ensbetydende med at alt er fryd og gammen. 2011 har stadig mange kampe der skal kæmpes.

Vi mangler tillid. Vi har fået et samfund gennemsyret af mistro og derfor er der lavet kontrolsystem på kontrolsystem. Og selvfølgelig mener jeg ikke at vi skal være blindt naive, selvfølgelig skal der indimellem laves et sundhedstjek. Men i dag nøjes vi ikke med årlige eller halvårlige tjek. Kontrollen er lagt ind som en del af arbejdet, men ikke en del vi kan skære ned på for der er krav om kontrol.

Samtidig er der krav om besparelser!

Jeg tror faktisk, der kunne spares rigtig mange penge på folk som mig. Offentlige ansatte som bruger en pæn andel af sit arbejde på at lave procedurer for at sikre at alle kontroller følges, alle indberetninger sker til tiden, alle tjek overholdes. Men den mulighed er der ikke. I stedet tvinges vi til at skære ned på primærydelserne, for besparelserne skal findes der hvor de ikke støder sammen med vores lovbestemte kontrolsystemer.

2011 bliver forhåbentlig det år, hvor vi ikke kun skal høre om afbureaukratisering, men også kan opleve det.

2010 blev for mig et år hvor jeg følte tillid. Tusind tak til alle jer som har bakket mig op. I som har meldt sig til at hjælpe med valgkampen, I som har givet bidrag, I som yder mental støtte, I som forwarder mine indlæg – I gør det hele værd :-)

I ønskes alle et rigtig godt nyt år og valgår.

YouTube-forhåndsvisningsbillede 

3 Comments to “2011 – året for afskaffelse af efterløn og indførelse af tillid”

 1. gunnar toft siger:

  Jeg er så uenig med dig og som du opstiller det har du langt fra alle detaljer med. Har du regnet ud hvor mange penge der er indbetalt til folks egen efterløn. Efter min undersøgelse har de 122.ooo efterlønnere indbetalt samlet ca 30 miliader som ligger og bliver brugt til og betale dem på efterløn og resten bliver så et aktiv i den danske statskasse. Hvorfor skal hele danmarks økonomi reddes af sølle 122.000 lønarbejder som selv har indbetalt store beløb.for mit eget vedkommende har jeg arbejdet siden jeg var 8 år og det opnår mange af vore unge aldrig idet de kommer meget sent ind på arbejdsmarkedet grundet lange lange studier med rejser i udlandet og ting som jeg aldrig har nydt godt af.Men hvorfor ikke bruge kræfterne på og redde og beholde de afrejdspladser der er truet her i landet og så få efektive uddannelses systemer fordi effektiviteten er ikke noget som vi skal prale af.

  med hilsen
  gunnar toft

 2. Hej Gunnar

  Allerførst så vil jeg gerne påpege at de penge som personer under 45 har indbetalt til efterlønnen vil blive udbetalt eller sat ind på ens pensionsopsparing.

  I dag er det sådan at alle kan vælge at gå på efterløn. Efterlønnen var tænkt til ca. 5.000 personer – i dag er mere end 130.000 personer på efterløn. En person der har indbetalt til sin efterløn i 30 år og bruger den fulde efterlønsperiode betaler selv ca. 20 % af det det koster. Ergo er efterløn blevet en meget stor omkostning. Og jeg synes vi kan bruge pengene meget bedre andre steder end på at forsørge personer som er fuldt arbejdsdygtige.

  Når det så er sagt, så synes jeg jo også det er vigtigt at der er et alternativ. Vi skal ikke have et samfund hvor man skal være nedslidt før man kan få lov at trække sig tilbage. Vores muligheder for fleksjob, nedsat arbejdstid o.lign. skal under lup og have et servicetjek. Vi skal have lavet et system, hvor vi tager hensyn. Men jeg synes der er meget langt fra det at tage hensyn til det at forsøge fuldt ud velfungerende arbejdsduelige personer, som bare har lyst til at gå på tidlig pension.

  Rigtig mange hilsner og håber du er kommet godt ind i det nye år :-)

  Linda

 3. Allan siger:

  Nu her 4 måneder senere, er efterløn stadigvæk i skudlinien p.g.a Dansk Folkeparti som er villig til at sælge alt hvis man kan få et par ting som ikke har noget med økonomi at gøre og de evige vendekåber fra det radikale venstre…..
  Hvis det skulle lykkedes at afskaffe den, så glæder jeg mig til at se eftersynet af førtidspensionen og flexordningerne og løsningen på store arbejdløshed der sandsynligvis vil komme i ældre generationer….Den rød blok der kommer til at tage hånd om de problemer.

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


4 + = 8