Linda Kristiansen
ganske radikal
300-timersreglen

Oprettet af Linda 2007-03-18 10:24
Var igår til møde med Elisabeth Geday, som orienterede mig om 300-timers reglen.

Lad mig med det samme sige at det er noget af det mest afskyelige jeg endnu har hørt om. Her kommer en kort orientering om selve reglen. Jeg lover at vende retur med hvem det er reglen rammer og hvorfor den er så afskyelig:

Reglen går ud på, at kontanthjælpsmodtagere, der er gift, mister retten til kontanthjælp, hvis de har mindre end 300 timers arbejde i løbet af to år.

Selvom man aktivt søger arbejde, deltager i aktivering, praktik ol., så bliver man efter 2 år anset for at være hjemmegående, hvis man ikke har haft 300 times lønnet arbejde.

Er man hjemmegående, har man ikke ret til kontanthjælp, men skal forsørges af sin ægtefælle.

Hvis begge ægtefæller er på kontanthjælp og har mindre end 300 timers arbejde, vil den ene dog stadig kunne få kontanthjælp.

300-timers reglen vil betyde, at et ægtepar kan miste den ene kontanthjælp: Op til ca. 130.000 kr. om året før skat for forsørgere.

Tilfælde hvor man ikke behøver 300 timers arbejde:

Hvis man tilhører matchgruppe 5 Personer der venter på flexjob, revalidering eller førtidspension (påbegyndt en vurdering af arbejdsevne, er under forrevalidering, eller er visiteret men venter på flexjob)Perioden på 2 år kan forlænges hvis:

man ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom man har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption eller har haft børnepasningsorlov man har modtaget støtte til pasning af handicappet barn, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller døende nærtstående man har aftjent værnepligt man har været under ordinær uddannelse eller har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at man udnytter sine arbejdsmuligheder.Perioden på 2 år starter forfra hvis:
Ingen af ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på to år.

Overgangsordning: 150 timer fra 1. april 2007 til 1. april 2008
Hvis man efter 1. april 2007 har været på kontanthjælp i to år, skal man kunne bevise, at man i løbet af det sidste år har arbejdet 150 timer – ellers mister man hjælpen.
Efter 1. april 2008 skal man kunne bevis, at man har haft 300 timer arbejde i løbet at de sidste 2 år.

De første ægtepar vil kunne miste hjælpen den 1. april 2007 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 − 5 =