Linda Kristiansen
ganske radikal
Åbent samråd i socialudvalget

Benedikte KiærJeg havde tilmeldt mig som tilhører til dagens åbne samråd om hvilke initiativer ministeren ville tage når ministeren ikke ønskede at indføre et forbud og når det ser ud til at kampagner mod sexkøb ikke har den ønskede effekt i forhold til at nedbringe efterspørgslen på købesex.

Og det var et rigtig godt samråd – Benedikte Kiær har i hvert tilfælde lige erhvervet sig en ordentlig portion respekt fra mig. Hun starter med at svare på spørgsmålet vedr. kampagnernes formodede manglende effekt og påpeger at selvom der ikke er sket et fald i antallet af unge der kunne finde på at købe en seksuel ydelse, så viste undersøgelserne at drengene er dem der var blevet påvirket mest, så helt uden effekt mente hun ikke at kampagnen fra 2008 har været. Men om kampagner er hensigtsmæssige vil hun gerne sætte spørgsmålstegn ved. Specielt kan det være problematisk hvis kampagnen samtidig medvirker til en øget stigmatisering af prostituerede.

Vedr. forbuddet, så påpegede hun at hun hellere ønsker at bakke op om den handlingsplan der blev til i 2005. Det er vigtigt med en helhedsorienteret indsats. Et forbud risikerer at

 • flytte prostitutionen ud i øde industriområder o.lign.
 • tvinge de prostituerede til at samarbejde med lyssky bagmænd
 • forværre det opsøgende sociale arbejde

Særligt hendes måde at formulere sig på var forbilledlig. Hun huskede hele tiden, at der er forskel på prostituerede og nævnte at de sociale tiltag skal målrettes det svageste prostituerede. Faktisk vil jeg sige at det er første gang jeg nogensinde har hørt en politiker omtale prostituerede så respektfuldt, uden at miste fokus på at der også kan være problemer, men at det er vigtigt at vi holder fokus på problemet og ikke kommer til at handle på følelser og moral (ikke hendes direkte ord).

Pernille Vigsø Bagge som havde stillet spørgsmålet havde yderligere tre spørgsmål

 • Om ministeren mente at den sociale indsats var styrket når man kun havde en deltidsansat til at kontrollere 60 bordeller i Østjylland?
 • Hvilke sociale tiltag der var/skulle iværksættes?
 • Den undersøgelse som SFI er ved at udarbejde
  1. Hvordan har de fået fat i respondenterne?
  2. Hvor mange udenlandske prostituerede deltager i undersøgelse?
  3. Hvor mange danske prostituerede deltager?

Benedikte Kiær var ikke bekendt med at Procenter Århus havde udtrykt at de manglede ressourcer, men hvis de havde kontaktet Servicestyrelsen og påpeget problematikken ville hun da se på sagen, men da hun ikke havde fået nogen henvendelse heromkring måtte svar på dette spørgsmål afvente. Det viste sig desuden at spørgsmålet ikke var blevet sendt med til dette samråd, så det vil blive behandlet på et efterfølgende samråd.

Vedr. tiltagene så var der bl.a. oprettet en telefonlinje og givet penge til forskellige bosteder og behandlingshjem.

Da undersøgelsen der henvises til endnu ikke er udgivet, var det ikke muligt at svare på spørgsmålene heromkring, men i juni måned når den var offentliggjort ville hun gerne være med til at kigge på den og også se om den gav grundlag til om der var øvrige sociale tiltag.

Set i lyset af svarene kan vi jo nok forvente 1-2 samråd mere om dette emne inden for kort tid - jeg håber hun holder den flotte stil. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 1 = 10