Linda Kristiansen
ganske radikal
Alle bør respekteres og anerkendes

Demonstration i ÅrhusDet blev i går kommenteret at jeg nok brændte lidt for meget for handicap-området og at jeg burde “løfte perspektivet lidt op”. Jeg er klar over at det nok ikke var ment som ros, men personligt kan jeg nu bedst lide at lytte til folk, der brænder for det de snakker om, så jeg håber I bærer over med mig ;-)

Men ikke desto mindre, så er jeg faktisk ganske enig i at emnet sagtens kan løftes op. For når jeg snakker om rettigheder, anerkendelse, respekt, så snakker jeg ikke kun om handicappede. Jeg ønsker et samfund hvor alle uanset oprindelse, handicap, alder, seksualitet, religion, osv. respekteres. Og der er desværre alt for mange eksempler på at vi ikke har sådan et samfund. Vi har

 • pointsystemer
 • ekstremt korte eller fiktive høringsrunder
 • stigende kontrolsystemer
 • lange sagsbehandlingstider
 • absurde aktiveringssystemer
 • osv. osv.

Men når jeg tager udgangspunkt i handicappede, så er det fordi de gennem det sidste halve til hele års tid er blevet gjort til syndebukke. Det er deres skyld at folkeskolen klarer sig så skidt, det er deres skyld at udgifterne til socialområdet stiger eksplosivt, det er deres skyld, for de er nemme at skyde på og skyder sjældent igen. Men d. 7. januar så skete det – det blev nok og handicappede gik på gaden i Århus for at demonstrere mod de ekstreme nedskæringer (læs også her: http://blog.tv2.dk/sindnet/entry382144.html) :-)

Artikel 36

Behandling af beretningerne

 1. Komiteen behandler hver beretning og fremkommer med de forslag og generelle anbefalinger til beretningen, som den måtte anse for passende, og fremsender disse til den pågældende deltagerstat. Deltagerstaten kan svare komiteen med sådanne oplysninger, som den ønsker. Komiteen kan anmode deltagerstaterne om yderligere oplysninger vedrørende konventionens gennemførelse.
 2. Hvis en deltagerstat er betydeligt forsinket med afgivelsen af en beretning, kan komiteen give den pågældende deltagerstat meddelelse om behovet for at undersøge gennemførelsen af denne konvention i den pågældende deltagerstat på grundlag af pålidelige oplysninger, som foreligger for komiteen, hvis den pågældende beretning ikke afgives inden tre måneder efter meddelelsen. Komiteen skal opfordre den pågældende deltagerstat til at deltage i en sådan undersøgelse. Såfremt deltagerstaten svarer ved at aflægge den pågældende indberetning, finder bestemmelserne i stk. 1 anvendelse.
 3. De Forenede Nationers generalsekretær skal gøre beretningerne tilgængelige for samtlige deltagerstater.
 4. Deltagerstaterne skal gøre deres beretninger almindeligt tilgængelige for offentligheden i deres egne lande og skal lette adgangen til forslag og generelle anbefalinger vedrørende beretningerne.
 5. Komiteen fremsender, når den anser det for hensigtsmæssigt, til De Forenede Nationers særorganisationer, fonde og pro­­­­­grammer samt andre kompetente organer be­retninger fra deltagerstaterne med henblik på at tage hånd om en anmodning om eller en tilkendegivelse af et behov for teknisk rådgivning eller bistand, tillige med komiteens eventuelle bemærkninger og anbefalinger vedrørende disse anmodninger eller tilkendegivelser.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 − 8 =