Linda Kristiansen
ganske radikal
Arbejde er lig anerkendelse og værdi

Struds (stikker hovedet i jorden)På Business.dk kan man læse en artikel af Ulla Gunge Hansen om at psykisk syge bør fastholdes i job. Artiklen sætter fokus på samfundets udgifter, manglen på arbejdskraft i fremtiden og at fokus bør rettes på arbejdspladsen og ikke på den psykisk syge. Jeg er meget enig i artiklen og at vi skal gøre mere for at fastholde psykisk syge på arbejdsmarkedet.

Men det jeg synes er vigtigst, det er den anerkendelse der følger med ved at have et job. Det giver enværdi. Mange vil opleve i en kortere eller længere periode ikke at kunne passe et job, men vi må ikke opgive mennesker. Uanset hvor håbløs en situation ser ud, så skal der altid være mulighed for at kunne vende retur til arbejdsmarkedet. En førtidspension skal ikke være lig intet fremtidigt arbejdsliv.

Modsat så er det også vigtigt at vi ikke lægger et unødigt pres på dem der er i en udsat situation. Vi må ikke skabe et samfund hvor der er så lidt tillid til hinanden at vi udsætter psykisk syge for unødige prøvelser og test, der kan medvirke til at deres situation forværres.

Artikel 27

Arbejde og beskæftigelse

 1. Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med andre, hvilket omfatter retten til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse, som de selv frit vælger eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for personer med handicap. Deltagerstaterne skal sikre og fremme virkeliggørelsen af retten til arbejde, herunder for personer, der får et handicap i forbindelse med deres beskæftigelse, ved at tage passende skridt, herunder gennem lovgivning, til bl.a.:a) at forbyde diskrimination på grund af handicap i alle forhold vedrørende alle former for beskæftigelse, herunder betingelser for rekruttering, ansættelse og beskæftigelse, fortsat beskæftigelse, karrieremuligheder og sikre og sunde arbejdsforhold,b) at beskytte retten for personer med handicap til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår på lige fod med andre, herunder lige muligheder og samme vederlag for arbejde af samme værdi, sikre og sunde arbejdsforhold, herunder beskyttelse mod chikane, samt adgang til oprejsning ved klager,c) at sikre, at personer med handicap kan udøve deres arbejdstager- og fagforeningsrettigheder på lige fod med andre,

  d) at gøre det muligt for personer med handicap at få reel adgang til almindelige tekniske og erhvervsrettede vejledningsordninger, og jobanvisningsordninger og til erhvervsuddannelse og efteruddannelse,

  e) at fremme beskæftigelsesmuligheder og karrieremuligheder for personer med handicap på arbejdsmarkedet samt bistand til at finde, få, fastholde og vende tilbage til beskæftigelse,

  f) at fremme mulighederne for selvstændig virksomhed, iværksætteri, udvikling af kooperativer samt etablering af egenvirksomhed,

  g) at ansætte personer med handicap i den offentlige sektor,

  h) at fremme beskæftigelsen af personer med handicap i den private sektor gennem passende politikker og foranstaltninger, som kan omfatte ordninger med positiv særbehandling, incitamentsordninger og andre foranstaltninger,

  i) at sikre, at rimelig tilpasning ydes til personer med handicap på arbejdspladsen,

  j) at fremme, at personer med handicap får erhvervserfaring på det almindelige arbejdsmarked,

  k) at fremme ordninger for erhvervsmæssig og faglig rehabilitering, jobfastholdelse og tilbagevenden til arbejde for personer med handicap.

 2. Deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap ikke holdes i slaveri eller trældom og på lige fod med andre er beskyttet mod tvangs- eller pligtarbejde.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


5 − = 2