Linda Kristiansen
ganske radikal
Asylcentre

Oprettet af Linda 2007-10-11 22:17

Blog Image

Puha – sidder nu og læser rapporten om de 6 asylbørn – og det kan slet ikke gå stærkt nok med at få gjort noget – Hæng i Morten (og alle andre politikere, der ønsker at give de her mennesker ordentlige forhold).

Jeg har her sat enkelte citater fra rapporten ind – se især det sidste, hvor der klart anbefales at familierne integreres i det danske samfund:

“Forfatterne understreger at ”igen må vi konstatere, at vi ikke har data om, hvorvidt alle børn, der har brug for det, modtager hjælp.””

“Børnene var ved undersøgelsen 7-16 år gamle – tre piger og tre drenge – de havde opholdt sig i danske asylcentre 6-8 år og havde i løbet af denne periode skiftet opholdssted 5-13 gange.”

“Foruden de børn, vi undersøgte, havde søskende i alle 6 familier (de 5 alvorlige) psykiske problemer, der burde have ført til professionel udredning og hjælp.”

“Samtidig var børnene vidner til et højt stress- angst og aggressionsniveau blandt de øvrige beboere i asylcentrene, som kom til udtryk i børnenes oplevelser af knivstikkeri, ildspåsættelse, selvmordsforsøg og seksuelle chikanerier. Der er således – forbundet med selve opholdet i asylcentrene, asylprocessen og forældrenes og øvrige beboeres helbredstilstand – tale om retraumatiserende opvækstforhold for børnene, som i sig selv, for hvilket som helst barn, ville indebære alvorlig risiko for psykosociale forstyrrelser.”

“Alle børn er præget af traumatiske oplevelser fra opholdene i centrene:
–Alvorligt syge mødre
–Belastede fædre
–Psykiske problemer hos søskende
–Tab af relationer til venner og omsorgspersoner
–Oplevelse af højt konfliktniveau, pludselige/natlige hjemsendelser af andre asylfamilier, angst, voldsomheder og depression i nærmiljøet”

“Ved en klinisk børnepsykiatrisk-børnepsykologisk undersøgelse af 6 asylbørn i foråret/sommeren 2007 fandt vi alvorlige psykiske forstyrrelser hos alle 6 børn med tab af kognitive færdigheder hos de fleste og et spektrum af følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. Børnenes vanskeligheder var komplekse, og vi vurderede, at der ud over forstyrrelser hos børnene, også var tale om betydelige psykiske vanskeligheder hos børnenes mødre, og at børnenes generelle livsomstændigheder var særdeles belastede. Samtidig måtte vi konstatere, at der ikke var iværksat tilstrækkelig hjælp og støtte til børnene og til familierne for at afhjælpe børnenes vanskeligheder.”

“Vor anbefaling er:
- at børnene og deres familier udredes af tilstrækkelig erfarne børnespecialister og at
sagerne følges op i handling.
- At familierne integreres i det øvrige samfund både m.h.t. børnenes daginstitution, skole og fritid og forældrenes aktivering i samfundet.”
[min markering].

Både som specialister i børns udvikling og sundhed og
som borgere i Danmark forekommer det os
ubegribeligt, at børn i Danmarks varetægt, kan leve år
efter år under disse forhold.
[igen min markering]

Her er linket til den undersøgelse der har dannet baggrund for gårsdagens nyhedsoverskrifter om at hver 3. barn i asylcentrene er sygt:
http://www.ugeskriftet.dk/nyhed/downloa … 3660-5.pdf

Og her er linket til undersøgelsen der viser sammenhæng mellem opholdstid og sygdom:

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/7/288/abstract 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 − 1 =