Linda Kristiansen
ganske radikal
Børn med handicap

legetøj med handicapJeg arbejder på Synscenter Refsnæs – det er et landsdækkende tilbud til synshandicappede børn og unge. Vi har kursus-afdeling, skole, SFO, aflastningspladser, bo-enheder, efterskolelignende tilbud, materialeproduktion osv.

Mange af eleverne har yderligere funktionsnedsættelser, enten fysiske eller psykiske.

Og så er vi bare et knald godt tilbud! Faktisk det bedste i landet når det gælder synshandicappede børn og unge.

Men intet eventyr uden en trold. Og jeg mener den trængte kommunale økonomi er trolden i denne historie. At træffe de foranstaltninger der kommer barnet bedst til gode, både i forhold til tarv, udvikling, læring, osv. koster – og selvom loven siger at økonomi aldrig må vægte mere end hensynet til barnet, så er jeg overbevist om at nogle børn ikke får de tilbud, der er bedst.

Artikel 7 i FN’s handicapkonvention er klart en af mine favoritter:

Artikel 7

Børn med handicap

  1. Deltagerstaterne skal træffe alle nød¬¬vendige foranstaltninger til at sikre, at børn med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre børn.
  2. I alle foranstaltninger vedrørende børn med handicap skal barnets tarv komme i første række.
  3. Deltagerstaterne skal sikre børn med handicap retten til frit at udtrykke deres synspunkter i alle forhold vedrørende dem selv på lige fod med andre børn, idet børnenes synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med deres alder og modenhed, samt ret til at modtage handicap- og alderssvarende bistand for at virkeliggøre denne ret.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


8 + = 11