Linda Kristiansen
ganske radikal
Behandl din næste, som du selv vil behandles

Psykisk indespærring - torturHar ikke mange kommentarer til nedenstående artikel. Jeg synes det er klart, indlysende og fuldt ud logisk at selvfølgelig skal alle, også handicappede, behandles ordentligt. Desværre ved jeg godt at verden ikke ser sådan ud.

Artikel 15

Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

  1. Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I særdeleshed må ingen uden sit frit afgivne samtykke underkastes medicinske eller videnskabelige eksperimenter.
  2. Deltagerstaterne skal træffe alle effektive lovgivningsmæssige, administrative, retlige eller andre forebyggende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre ikke underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


7 − = 2