Linda Kristiansen
ganske radikal
DRV bør holde fanen højt vedr. IT-tilgængelighed – Helge Sander har spillet fallit

Flere gange har Helge Sander lovet at NU skulle der også ske noget med de offentlige hjemmesiders tilgængelighed.
D. 23. februar 2007 kunne følgende overskrift læses på Computerworld (http://www.computerworld.dk/art/38095?cid=2&q=Tilg%E6ngelighed&a=cid&i=2&o=9&pos=10):

Sander: Obligatorisk offentlig it-tilgængelighed i 2008
Offentlige hjemmesiders handicapvenlighed skal sikres fra 2008, siger videnskabsministeren.

Nu er vi i 2009 og Helge har just oplyst at det ikke er realistisk at gøre offentlige hjemmesider tilgængelige inden 2010 (http://www.version2.dk/artikel/9735):

Det går for langsomt med at udvikle det handicapvenlige informationssamfund. EU-kommissionen klager over, at målene om lettilgængelig informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i den såkaldte Riga-erklæring fra 2006 ikke nås i 2010. Videnskabsminister Helge Sander kalder det direkte »urealistisk at nå målsætningen om 100 procent tilgængelige offentlige hjemmesider inden 2010.«

Det berører mange mennesker på arbejdsmarkedet eller ude på sidelinjen. Hvert femte menneske har et handicap, der kræver særlige løsninger for at kunne deltage i samfundet på lige fod med andre, oplyser EU-kommissionen.

I virkeligheden er det kun to ud af fem personer, som ikke ville have nytte af særlige faciliteter. 60 procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder kunne nyde godt af generel øget IKT-tilgængelighed som eksempelvis tekst- og videotelefon, skærmnavigation via tale og tekstoplæsning.

»Tilgængelige IKT-løsninger gør det nemmere for ældre at blive på arbejdsmarkedet og fremmer brugen af offentlige serviceydelser på nettet. Indsatsen vil således have et både økonomisk og socialt sigte,« erklærer EU-kommissionen.

Det er simpelthen ikke godt nok at Helge Sander lover og bryder løfter gang på gang. Hvis han ikke kan finde ud af det, så lad da os være bannerfører – lad os kræve handling. Det er faktisk ikke så svært. Lad os kræve at det bliver lovpligtigt for offentlige hjemmesider at overholde retniningslinjerne for tilgængelighed (WCAG – Web Content Accessibility Guidelines).

Og så vil jeg da lige minde om FN’s handicapkonvention, som vi jo forventes at rattificere her til foråret (http://www.social.dk/ministeriets_omraader/handicap/handicappolitik/index.aspx?id=7877f697-19e9-45d6-9935-e617abb62337). Heri står bl.a.:

Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap kan udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at søge, modtage og meddeleoplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for kommunikation efter eget valg som defineret i
konventionens artikel 2, herunder ved:

a) at information til den brede offentlighed gives til personer med handicap i tilgængelige formater og ved hjælp af teknologi, der er passende for forskellige typer af handicap, inden for en rimelig tid og
uden yderligere omkostninger,

b) at acceptere og gøre det lettere for personer med handicap at bruge tegnsprog, punktskrift, forstørrende og alternativ kommunikation og alle andre tilgængelige kommunikationsmidler, -måder og -formater efter eget valg i samspillet med det offentlige,

c) at opfordre private udbydere af tjenesteydelser til den brede offentlighed, herunder via internettet, til at levere information og ydelser i formater, der er tilgængelige og anvendelige for personer med handicap,

d) at tilskynde massemedierne, herunder udbydere af information via internettet, til at gøre deres ydelser tilgængelige for personer med handicap,

e) at anerkende og fremme anvendelsen af tegnsprog

Se desuden:
http://www.version2.dk/artikel/9767-blindesamfundet-kun-varm-luft-om-it-tilgaengelighed#post30112 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 5 = 3