Linda Kristiansen
ganske radikal
Eksempler – derfor tillidsreform

Oprettet af Linda 2007-03-12 08:29
Plejehjem

Et af de mest åbenlyse eksempler på statslig kontrol med kommunerne er tilsynsreglerne for plejehjem. Staten stiller i dag krav om tre årlige tilsyn med alle plejehjem i Danmark – svarende til omkring 1100 stk. Og som om det ikke er nok, stiller man yderligere krav om, at der efter hvert besøg skal udarbejdes en rapport, som skal sendes i høring. På landsplan svarer det hvert år til mere end 3.000 rapporter.

Fraværslister

Folkeskolerne skal dagligt føre kontrol med eleverne. Det sker fx gennem fraværslister, som indsendes hver anden måned til de kommunale skolemyndigheder. Det er et godt eksempel på en ”dokumentationsregel”, som ender i et ringbind i kommunen.

Kvalitetsrapporter om folkeskolen

Ny lovgivning på folkeskoleområdet påbyder kommunerne at kontrollere og måle alt i folkeskolerne og fremsende resultaterne i noget, som kaldes for en ”kvalitetsrapport”. Alle kommuner skal fremover rapportere alle detaljerede forhold om deres folkeskoler til Undervisningsministeriet. Som fx elevernes fravær og hver af skolernes pædagogiske handlingsplaner.

Daginstitutionerne

I stedet for at bruge tid sammen med børnene skal pædagogerne i de danske daginstitutioner ifølge loven udarbejde omfattende pædagogiske læreplaner med både mål og delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer børnene skal tilegne sig.

Læreplaner stiller store krav om skriftlighed, og der er endnu ingen evalueringer fra Danmark, der viser, at de har nogen effekt. Desuden er det et stort dokumentationskrav i forbindelse med læreplanerne. Udarbejdelse af læreplaner tager tid fra samværet med børnene.

Socialområdet

En stikprøveundersøgelse har vist, at en socialrådgiver på beskæftigelsesområdet i gennemsnit bruger 11 minutter i timen på at tale med borgere, enten i telefonen eller ansigt til ansigt. Den resterende del af arbejdstiden bruges på administrative opgaver, møder osv. Med andre ord bruges kun 18 procent af en arbejdsdag på borgerkontakt.

Det går især ud over de svageste ledige længst væk fra arbejdsmarkedet, som har behov for en tættere kontakt og vejledning fra kommunen.

Vi skal have tillid på banen 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 5 = 12