Linda Kristiansen
ganske radikal
Er genetiske undersøgelser OK?

restriktionsanalyseI dag kan man på information.dk læse to artikler om genetiske test og det dilemma sådanne test medfører:

Hvor går grænsen – hvem kan vi tillade os at sortere fra? Og kan vi overhovedet tillade os det?

Jeg kan ikke her komme med et klart, tydeligt og endeligt svar på mine egne spørgsmål, men umiddelbart så har jeg tillid til at vi godt ved hvor grænsen er når vi nærmer os. Og ja, jeg mener godt vi kan tillade os det. Jeg mener ikke man kan sidestille det at man ikke ønsker et handicappet barn med at man ikke kan lide handicappede.

Jeg har selv en lillesøster, der har Cystisk Fibrose og blev derfor testet om jeg havde genet inden jeg fik børn. Jeg er ikke et sekund i tvivl om på hvilken side af grænsen en test for Cystisk Fibrose ligger, men kan godt være i tvivl omkring f.eks. høre- og synshandicap.

Spørgsmålet balancere på en etisk line og jeg håber meget at der vil komme en seriøs og offentlig debat. En debat som vil nå helt ind i stuerne, ud i skolerne, blive taget op hen over kaffen på arbejdet. En debat som alle handicaporganisationer og pårørende vil deltage aktivt i. Og en debat hvor vi kan høre Etisk Råds stemme og alle andre stemmer der har noget på hjerte.

Kun ved virkelig at få debatteret emnet og få lov at gentænke alle sine tanker mange gange tror jeg vi kan nærme os et svar på grænse-spørgsmålet.

Artikel 48

Opsigelse

En deltagerstat kan opsige denne konvention ved skriftlig meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær. Opsigelsen træder i kraft et år efter datoen for general­sekretærens modtagelse af meddelelsen.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 3 = 9