Linda Kristiansen
ganske radikal
Er positiv særbehandling positivt?

En vejer mere end tre - uretfærdigtI dag blev jeg interviewet vedr. kønskvoter kontra ligestilling. Da jeg definerer ligestilling som lige muligheder , og ikke lige repræsentation, så mener jeg ikke kønskvoter gør noget godt for ligestillingen. Det at være kvinde er ikke omfattet af så mange fordomme og så meget uvidenhed, at fordelene ved kvoter vil veje den diskriminering, der er indbygget i særbehandlingen op. Derfor mener jeg ikke positivt særbehandling på baggrund af køn er positivt.

Men betyder det så, at jeg generelt er imod positiv særbehandling? Nej. Men jeg mener det er ekstremt vigtigt at vi tænker os rigtig grundigt om inden vi griber til et redskab som særbehandling er. For med dette redskab følger også en form for stempling. Det er vigtigt at veje fordele ved kvoter op i forhold til det stigma der følger med.

Derfor mener jeg det er meget vigtigt at et stort flertal af den gruppe, der omfattes af en kvote selv skal ønske denne form for særbehandling. Mener handicappede, at der er flere positive ting at vinde ved kvoteordninger, så vil jeg til hver en tid bakke op herom. Men det er ualmindelig vigtigt at efterlysningen kommer fra dem det vedrører, så det ikke i stedet kan tolkes som en form for umyndiggørelse.

Artikel 28

Tilstrækkelig levefod og social tryghed

  1. Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til en levefod, som er tilstrækkelig for dem selv og deres familie, herunder passende ernæring, beklædning og bolig, og til fortsat forbedring af deres levevilkår, og skal tage passende skridt til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret uden diskrimination på grund af handicap.
  2. Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til social tryghed og til at nyde denne ret uden diskrimination på grund af handicap, og skal tage passende skridt til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret, herunder ved foranstaltninger til:a) at sikre personer med handicap lige adgang til forsyning med rent vand og at sikre adgang til passende tilbud, udstyr og anden bistand til handicap-relaterede behov til en overkommelig pris,

    b) at sikre personer med handicap, i særdeleshed kvinder og piger med handicap og ældre med handicap, adgang til ordninger for social tryghed og fattigdomsbekæmpelse,

    c) at sikre personer med handicap og deres familie, som lever i fattigdom, adgang til offentlig bistand til handicaprelaterede udgifter, herunder tilstrækkelig uddannelse, rådgivning, økonomisk bistand og aflastende pleje,

    d) at sikre personer med handicap adgang til ordninger med offentligt støttede boliger,

    e) at sikre personer med handicap lige adgang til alderspensionsydelser og -ordninger.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


2 + 2 =