Linda Kristiansen
ganske radikal
Et handicap et vel bare et handicap!

KasserNår man ser i hvilken retning retorik og politik bevæger sig når det handler om handicappede ser det ud til at alle handicappede kan proppes i samme kasse. Et handicap er vel bare et handicap!

Så sent som i fredags kunne vi læse om en 17 årig dreng med muskelsvind, der efter sommerferien, som den eneste med et fysisk handicap, skal starte i en klasse for elever med psykiske handicap.

I lørdags kunne man læse at Socialminister, Benedikte Kiær (K), vil gøre op med misforståede hensyn til handicappede børn. Mere konkret lægger hun op til, at flere børn med handicap begynder i almindelige vuggestuer frem for specialinstitutionerne. Og hun lægger ikke skjul på, at sparehensynet er afgørende. “Det er dyrere at lave specialtilbud. Og det er klart, at i en tid, hvor der har været økonomisk krise, må vi tænke over, hvordan vi håndterer børn med handicap”.

Selvfølgelig skal vi tage hensyn til økonomi, men lad os være ansvarlige og kigge længere end en finanslov frem. På den lange bane risikerer vi at omkostningerne bliver langt større, hvis ikke vi begynder at se på de enkelte menneskers ressourcer.

Artikel 47

Ændringer

  1. Enhver deltagerstat kan stille et ændringsforslag til konventionen og indsende det til De Forenede Nationers generalsekretær. Generalsekretæren skal sende ethvert ændringsforslag til deltagerstaterne med anmodning om, at disse meddeler, hvorvidt de ønsker, at deltagerstaterne indkaldes til en konference med det formål at behandle og træffe beslutning om forslagene. Såfremt mindst en tredjedel af deltagerstaterne inden fire måneder efter datoen for en sådan udsendelse af ændringsforslag fremsætter ønske om en sådan konference, skal generalsekretæren indkalde til konferencen i De Forenede Nationers regi. Enhver ændring, der vedtages med to tredjedeles flertal af de deltagerstater, der er til stede og afgiver deres stemme, fremsendes af generalsekretæren til De Forenede Nationers generalforsamling til godkendelse og derefter til alle deltagerstater til antagelse.
  2. En ændring, der er vedtaget og godkendt i overensstemmelse med stk. 1, træder i kraft den 30. dag, efter at antallet af deponerede godkendelsesinstrumenter har nået to tredjedele af antallet af deltagerstater på datoen for ændringens vedtagelse. Derefter træder ændringen i kraft for en deltagerstat på den 30. dag efter den dato, hvor den pågældende stat deponerer sit eget godkendelsesinstrument. En ændring er kun bindende for de deltagerstater, der har accepteret den.
  3. Hvis det ved konsensus besluttes af konferencen, træder en ændring, som er vedtaget og godkendt i overensstemmelse med stk. 1, og som udelukkende vedrører artikel 34, 38, 39 og 40, i kraft for alle deltagerstater den 30. dag, efter at antallet af deponerede godkendelsesinstrumenter har nået to tredjedele af antallet af deltagerstater på datoen for ændringens vedtagelse.

Handicapkonventionen.dk er tilbage den 27. april – god påske.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


3 + = 4