Linda Kristiansen
ganske radikal
Et interessant spørgsmål og et uforståeligt svar

Jeg tjekker jævnligt §20-spørgsmålene (og svar) på Folketingets hjemmeside igennem.

Idag har jeg så set at Lone Møller fra Socialdemokratiet stiller Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen et interessant spørgsmål: “Er det ministerens opfattelse, at patientsikkerheden trues, når producenten bag produktet Omniscan, GE Healthcare, selv skulle vurdere Lægemiddelstyrelsens sager om produktets bivirkninger?

Det glæder jeg mig til at få svar på – og jeg skal nok poste svaret i min kommentar.

Det uforståelige svar handler om Lene Espersens svar på et spørgsmål stillet af Folketingets Retsudvalg. Du kan se hele spørgsmål/svar nedenfor. Det jeg ikke forstår er er det sidste afsnit – helt konkret:

-          Hvilke sociale organisationer er der tale om (er det kun Reden)?

-          De 250 de har haft kontakt med var de alle dokumenterede ofre for kvindehandel? Eller bare formodede? Hvor mange var eventuelt dokumenteret?

-          Er det det samlede antal prostituerede de har været i kontakt med gennem året?

-          Hvor stort er det antal udenlandske prostituerede de har haft kontakt til, som ikke har været ofre for menneskehandel?

-          Og endelig hvilke former for tvang har den sidste gruppe været udsat for?

 

Jeg har skrevet til Simon Emil Ammitbøll og spurgt om han eventuelt vil stille disse opklarende spørgsmål – det håber jeg.

Her er det samlede spørgsmål/svar:

Spørgsmål nr. 340 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

”Vil ministeren anslå, hvor mange udenlandske personer der på nuværende tidspunkt er i Danmark, som tvinges til at prostituere sig?” 

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet udtalelser fra Rigspolitiet og Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen. 

Rigspolitiet har oplyst: 

”Indsatsen mod kvindehandel og rufferi har i de seneste år været et prioriteret indsatsområde for politiet, ligesom det er et særligt prioriteret indsatsområde i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010, at der sættes effektivt ind over for prostitutionens bagmænd. 

Den 4. oktober 2006 offentliggjorde Rigspolitiet en strategi for en styrket indsats mod prostitutionens bagmænd med henblik på at fastlægge en overordnet ramme for, hvordan indsatsen mod kvindehandel og rufferi yderligere kunne intensiveres. Denne strategi udmøntes i et løbende samarbejde mellem Rigspolitiet og politikredsene. Strategien er tilgængelig på www.politi.dk. 

Det er Rigspolitiets vurdering, at der siden 2002 har været en vækst i andelen af udenlandske prostituerede, men at denne nu har stabiliseret sig, således at de udenlandske prostituerede i dag antages at udgøre ca. 2.500 ud af de i alt ca. 6.000 prostituerede i Danmark. Opgørelsen er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet der er tale om skøn, som er baseret på de oplysninger, der er tilgængelige for politiet. 

De udenlandske prostituerede kommer hovedsagelig fra Asien (herunder ca. 1.000 fra Thailand), Øst- og Centraleuropa (herunder ca. 1.000 fra de baltiske lande, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Bulgarien) samt Afrika (herunder ca. 250 fra Nigeria og Uganda) og Sydamerika. 

Det er vurderingen, at hovedparten af de udenlandske prostituerede i varierende omfang får hjælp til rejsen til Danmark, og at langt størstedelen af de udenlandske prostituerede er klar over, at de skal arbejde som prostituerede. 

Rigspolitiet er i gang med at udarbejde en beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2007.”  

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen har oplyst: 

”Servicestyrelsen oplyser over for Velfærdsministeriet, at opsporing og kontakt med gruppen af udenlandske kvinder, der er tvunget til prostitution, er særlig vanskelig. Det skyldes blandt andet, at der her typisk er tale om rufferi eller menneskehandel og dermed om kriminelle aktiviteter blandt de, der står bag.  Hertil kommer, at gruppen af udenlandske prostituerede, som opholder sig illegalt i landet, er præget af stor udskiftning og mobilitet. Dette medfører, at omfanget af kvinder med udenlandsk baggrund, som er tvunget til at prostituere sig, er vanskeligt at bestemme. 

[Min fremhævning]De sociale organisationer, som driver det opsøgende arbejde, sundhedstilbud, botilbud m.v. rettet mod potentielle ofre for menneskehandel, skønner at have haft kontakt til knap 250 kvinder i 2007. Hertil kommer et antal kvinder med udenlandsk baggrund, som ikke er ofre for menneskehandel, men af andre årsager prostituerer sig under tvang.   

Der henvises i øvrigt til ligestillingsministerens svar af 8. februar 2008 på spørgsmål nr. 197 (REU alm. del).” 

Leave a Comment to “Et interessant spørgsmål og et uforståeligt svar”

 1. Opdagede lige at Lone Møller har stillet flere interessante spørgsmål:

  “Vil ministeren tage initiativ til, at private medicinalvirksomheder ikke selv får lov til at undersøge de bivirkninger af deres egne produkter, som de har fået kendskab til fra Lægemiddelstyrelsen?”

  og

  “Finder ministeren det ikke foruroligende, at Lægemiddelstyrelsens autoritet og integritet bliver alvorligt truet, når styrelsen som praksis lader private medicinalvirksomheder undersøge deres egne produkters bivirkninger?”

 2. Cecilie siger:

  Teksten i Espersens svar er kopieret herfra:

  http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/20EB2921-9626-4E9C-BA31-3E926C887245/0/strategi_prostitution.pdf

  Ikke at det opklarer det store i forhold til de spørgsmål du stiller – jeg synes generelt ikke politiet bliver afkrævet tilstrækkeligt klare og detaljerede oplysninger om det de undersøger.

  Jeg kan huske at der et sted på politi.dk blev henvist til estimatet 1-2% tvungne prostituerede, men kan ikke finde det igen. Kim Kliver henviser dog her til estimatet højst 1%:

  http://www.politiforbund.dk/show.php?show=3638

 3. Så foreligger lægemiddelstyrelsens redegørelse vedr. omniscan. I kan finde den her:
  http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/SUU/bilag/260/index.htm

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 + 9 =