Linda Kristiansen
ganske radikal
Europa uden barriere

EU handicapDe fleste af os tager det for givet, at vi kan tage bussen for at handle, surfe på internettet eller se en god film i fjernsynet. Men for 80 millioner europæiske borgere med handicap er der så store hindringer forbundet med disse aktiviteter, at de er umulige. Europa-Kommissionen vedtog i dag en ny strategi for at rive disse barrierer ned. Planen viser, hvordan EU og de nationale regeringer kan give handicappede nye muligheder, så de kan nyde deres rettigheder. De nye foranstaltninger, der planlægges gennemført inden for de næste ti år, vedrører den gensidige anerkendelse af nationale handicapkort, større harmonisering med henblik på en mere målrettet anvendelse af offentlige indkøb og statsstøtteregler. Disse foranstaltninger vil ikke kun være særligt gavnlige for samfundet, men også have positive virkninger for den europæiske økonomi. De kan for eksempel styrke det europæiske marked for udstyr og tjenester til handicappede, der allerede i dag har en årlig omsætning, der vurderes til mere end 30 mia. EUR. Kommissionen overvejer også at foreslå en ny lovgivning om handicappedes ret til mobilitet inden 2012, hvilket vil øge det indre marked for udstyr og tjenester i relation hertil yderligere.

Læs hele pressemeddelelsen fra Europa-kommissionen her.

Artikel 33

National gennemførelse og overvågning

  1. Deltagerstaterne skal i overensstemmelse med deres organisationsstruktur udpege et eller flere kontaktpunkter i centraladministrationen for forhold vedrørende gennemførelse af denne konvention og skal behørigt overveje at oprette eller udpege en koordinerende funktion i centraladministrationen for at lette tværgående indsatser i forskellige sektorer og på forskellige niveauer.
  2. Deltagerstaterne skal i overensstemmelse med deres retslige og administrative systemer i den enkelte stat opretholde, styrke, udpege eller opstille rammer, herunder, hvor det er hensigtsmæssigt, en eller flere uafhængige funktioner, med henblik på at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af denne konvention. Ved udpegelsen eller oprettelsen af en sådan funktion skal deltagerstaterne tage hensyn til principperne vedrørende nationale menneskerettighedsinstitutioners status.
  3. Det civile samfund, i særdeleshed personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer dem, skal inddrages og deltage fuldt ud i overvågningsprocessen.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


3 + = 7