Linda Kristiansen
ganske radikal
Filmaftale – uden undertekster (men det kan stadig komme)

UnderteksterI sidste uge skrev jeg om hvordan man i Norge har besluttet at for at få statsstøtte til filmproduktion, så skal der tekster på.

I går gik det så op for mig at det var i dag at filmaftalen skulle vedtages. Så selvom det var i absolut 11. time besluttede jeg mig for at forsøge at plante idéen hos medlemmerne af folketingets kulturpolitiske udvalg. Jeg sendte dem derfor en e-mail der lød sådan:

”Jeg skriver til jer fordi I i morgen skal tage stilling til filmaftalen. I den anledning håber jeg meget at I vil lade jer inspirere af Norge, hvor spillefilm kun får statsstøtte hvis de bliver tekstet: http://www.hlf.no/HLFU/Nyhetsliste/Aktuelle-nyheter/Ingen-tekst–ingen-stotte

Jeg synes det er en rigtig rigtig god idé og håber meget at vi kan lave noget tilsvarende herhjemme.
Ca. 800.000 her i Danmark har ifølge videnscenter for hørehandicap et høretab, der er altså rigtig god mening i et sådan forslag. Dertil kan tilføjes at antallet af høreskader desværre er stigende.

Derudover så har vi ratificeret FN’s handicapkonvention og i artikel 30 står bl.a. således:

”Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod med andre og skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap:
a) har adgang til kulturstof i tilgængelige formater,
b) har adgang til fjernsynsprogrammer, film, teatre og andre kulturaktiviteter i en tilgængelig form, ”

Jeg håber meget at I, selvom det er på falderebet, vil overveje dette.

Mange hilsner
Linda”

Jeg ved at det var i absolut sidste sekund, men desværre har kun mit eget parti meldt positivt retur, men samtidig med en kommentar om at det desværre nok var for sent (det skal for god ordens skyld siges at det kun er 24 timer siden de fik min e-mail).

Jeg er dog ikke enig i at det er for sent, for det er jo ikke noget der koster ekstra – det er alene et tildelingskriterie og det kræver ikke ekstra penge.

Så jeg håber fortsat at selvom det ikke er indskrevet direkte i aftalen at man så alligevel vil lægge vægt på tekstning og tilgængelighed når man tildeler støttekroner.

Man kan desuden læse filmaftalen her: http://kum.dk/Documents/Kulturpolitik/Kunstarterne/Film/Filmaftale%202011-2014.pdf  

1 Comment to “Filmaftale – uden undertekster (men det kan stadig komme)”

  1. [...] Filmaftalen fra 2010 stiller ikke krav om, at film skal tekstes eller syntolkes. [...]

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 + = 10