Linda Kristiansen
ganske radikal
Fjern nu det loft!

I dag har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjort en rapport, Det opdelte Danmark, der tydeligt viser at Regeringen gør folk fattige.

Siden 2001 er der kommet 40 % flere fattige. Regeringens politik om at pisk nok skal få folk ud på arbejdsmarkedet har fejlet. Kontanthjælpsloftet og lave sociale ydelser fører istedet til øget fattigdom.

Jeg er meget enig med direktøren i Dansk Erhvervsråd Lars Andersen, der mener at Regeringen burde tage initiativ til at afskaffe kontanthjælpsloftet, introduktionsydelsen og starthjælpen. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 − 3 =