Linda Kristiansen
ganske radikal
Fjern spændetrøjen

Nu har Dansk Folkeparti så igen spillet ud med at vi bare skal nedlægge regionerne ”for det er alligevel staten, som på forskellige leder og kanter styrer det.” siger Kristian Thulesen Dahl.

Ja – det er det – fordi Christian Thulesen Dahl vil det. Hvis han og andre holdt en armslængde afstand og havde tillid til de valgte regionspolitikere, så tror jeg billedet ville se helt anderledes ud. Men tillid er desværre ikke DF og Regeringens stærke side når det kommer til kommuners og regioners selvstyre.

Der er tydeligt for enhver at fortsætter vi på den måde så er fremtiden for regionerne begrænset. Hvis regionerne skal give mening, skal de have lov at have en mening.

For at styrke det regionale demokrati og sikre en mere kvalificeret drift og sagsbehandling på miljø og handicapområdet forslår jeg:

  • At regionerne får et centralt ansvar i natur- og miljøspørgsmål
  • At regionerne får et øget ansvar for tilbuddene til specielt de mindre handicapgrupper
  • At regionerne får ret til at udskrive skat
  • At regionerne får større frihed til at organisere det politiske arbejde i regionsrådet

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 1 = 5