Linda Kristiansen
ganske radikal
FN’s handicapkonvention overvåges

Øjne der kigger "Vi holder øje"I dag fik jeg som sædvanlig nyhedsbrev fra Center for Ligebehandling af Handicappede og her var hovednyheden at der nu er fundet en løsning på hvem der skal overvåge, hvordan det går med implementeringen og fortolkningen af konventionen i Danmark. Opgaven er blevet placeret hos Institut for Menneskerettigheder og det er jeg ganske tryg ved.

Det er i konventionens artikel 33, stk. 2 der står at hver deltagerstat skal etablerer rammer til at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af denne konvention – men det vender jeg tilbage til om 23 uger :-)

I denne uge er det konventionens artikel 10 der citeres her:

Artikel 10

Retten til livet

Deltagerstaterne bekræfter på ny, at ethvert menneske har en naturgiven ret til livet, og skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap effektivt kan nyde denne rettighed på lige fod med andre.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 + 3 =