Linda Kristiansen
ganske radikal
Fra satspulje til ?

Kaninen i hattenI går blev regeringens finanslovsforslag præsenteret og jeg venter stadig. Venter på forklaringen, på forståelsen…

Det bliver foreslået at skære satspuljen fra ca. én milliard kroner til 303,6 mio. kr.En gevaldig nedskæring.

I stedet trækker regeringen så en ny pulje op af hatten på hele 1,5 mia. kr. – en pulje som skal bruges til ”de udsatte grupper, forbedret kræftbehandling og den bebudede læsefond”.

Ved første øjesyn så ligner det jo at områderne som tidligere har været finansieret via satspuljemidlerne er blevet tilført 800 mio. kr., men det ville være noget af en positiv overraskelse og så høje tanker har jeg alligevel ikke om vores regering, når det kommer til behandling af vores svage grupper.

I stedet mistænker jeg dem for at ville manipulere, for hvorfor oprette en ny pulje? Hvad fejler den gamle?

Personligt så jeg gerne at mange af de bevillinger, der er blevet givet via satspuljen blev permanente og at man på den måde ”formindskede” satspuljen.

Men denne rykken rundt med midlerne og oprettelse af en ny pulje! Ja, jeg venter stadig på forklaringen, på forståelsen…

Ugens artikel handler om mobilitet – gad vide om denne flytten rundt på pengene ikke risikere at påvirke også dette område negativt.

Artikel 20

Personlig mobilitet

Deltagerstaterne skal træffe effektive foranstaltninger til at sikre personer med handicap personlig mobilitet med størst mulig uafhængighed, herunder ved:

  1. at lette den personlige mobilitet for personer med handicap på en måde og på et tidspunkt efter deres eget valg og til en overkommelig pris,
  2. at lette adgangen for personer med handicap til mobilitetshjælpemidler, udstyr, hjælpemiddelteknologi af god kvalitet og forskellige former for kvalificerede bistands- og formidlingspersoner, herunder ved at stille disse til rådighed til en overkommelig pris,
  3. at sørge for undervisning i mobilitetsfærdigheder til personer med handicap og til specialiserede faggrupper, der arbejder med personer med handicap,
  4. at tilskynde producenter af mobilitetshjælpemidler, udstyr og hjælpemiddelteknologi til at tage hensyn til alle aspekter af mobilitet for personer med handicap.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


4 − = 3