Linda Kristiansen
ganske radikal
Fremtidens Danmark

Bjørn skiller sig udHer til aften deltog jeg i den første paneldebat op til næste valg. Det var Dansk Folkeparti i Sorø, der havde inviteret Louise Elholm (V), Ole Hækkerup (S), Karin Nødgaard (DF) og mig (RV) til en traditionel paneldebat om fremtidens Danmark.

Oprindelig havde jeg planlagt et indledende oplæg om økonomi-, flygtninge- og uddannelsespolitik. Men efter at være blevet præsenteret for en sag hvor en familie havde fået afslag på at træne deres handicappede barn hjemme – afslag uden tilstrækkelig redegørelse for begrundelsen – valgte jeg at tale værdier i stedet.

Jeg har ofte sagt, at vi jo egentlig havde et godt samfund og at det samfund ville jeg gerne være med til at bevare. Men det kan jeg ikke længere sige. Vi er kommet derud hvor vi ikke længere behandler hinanden med respekt. Og det samfund vil jeg ikke have.

Jeg vil have et fremtidens Danmark, hvor vi har respekt for alle uanset hvor de kommer fra, hvilke forudsætninger de kommer med, hvor de vil hen og hvordan de vælger at leve deres liv.

Artikel 44

Organisationer for regional integration

  1. ”Organisation for regional integration” betyder en organisation, som består af suveræ­ne stater i en given region, og til hvilken dens medlemsstater har overført kompetence i for­hold, der hører under denne konvention. Sådanne organisationer skal i deres formelle bekræftelsesinstrument eller tiltrædelsesinstru­ment erklære, i hvilket omfang de har kompetence med hensyn til forhold, der hører under denne konvention. Efterfølgende skal de un­der­rette depositaren om enhver væsentlig ændring i omfanget af deres kompetence.
  2. Henvisninger til ”deltagerstater” i denne konvention finder anvendelse på sådanne organisationer inden for rammerne af deres kompetence.
  3. Med henblik på artikel 45, stk. 1, og artikel 47, stk. 2 og 3, medregnes instrumenter deponeret af en organisation for regional integration ikke.
  4. Organisationer for regional integration kan i forhold, der er omfattet af deres kompe­tence, udøve deres ret til at stemme ved konferencen med et antal stemmer svarende til det antal af deres medlemsstater, der deltager i denne konvention. En sådan organisation må ikke udøve sin ret til at stemme, hvis nogen af dens medlemsstater udøver deres ret, og omvendt.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 1 = 8