Linda Kristiansen
ganske radikal
Grebet strammes om ytringsfriheden og den frie presse!

Der skal ikke herske nogen tvivl om at jeg virkelig virkelig havde (har) store problemer med L185, som Jacob Mchangama omtaler på Berlingske i dag.

Når jeg, som daværende medieordfører, spurgte ind til hvordan det kunne være radikal politik fik jeg bare at vide at det kom øverst oppe fra. Hvordan kan det være at bare fordi noget kommer “oppefra” så er det ikke noget man skal forholde sig kritisk til? Jeg er yderst kritisk over at det ikke får flere MF’ere op af stolene at vi er ved at stramme grebet om ytringsfriheden og den frie presse!

Her et lille citat fra Mchangamas artikel, som du virkelig bør læse i sin helhed:

de fine udtalelser om vigtigheden af ytringsfrihed og den frie presse står i skarp kontrast til to lovforslag, der indskrænker hhv. ytringsfriheden og informationsfriheden, og som nyligt har været til første behandling i Folketingssalen.  Der er tale om henholdsvis Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, og Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).

(…)

Det er problematisk, at en administrativ myndighed bemyndiges til at træffe afgørelse om, hvorvidt en programvirksomhed fremmer terrorisme, når begrebet, selv efter byrettens dom, fortsat er endog meget vagt, og man dermed risikerer at begrænse danske mediers redaktionelle frihed i forhold til vinkling, brug af kilder m.v.

Allerede under høringsfasen af  lovforslaget, udtrykte flere organisationer i deres høringssvar skepsis overfor forslaget. Blandt kritikpunkterne var særligt, at forslaget indeholder mulighed for fortolkningsusikkerhed, hvilket i sidste ende kan føre til en uhensigtsmæssig selvregulering blandt medierne til skade for offentligheden. TV 2 udtrykte bl.a., at usikkerheden omkring definitionen af den redaktionelle linje kan føre til, at samfundsrelevante og saglige informationer ikke kommer til offentlighedens kendskab på grund af selvcensur.Dansk Journalistforbund udtalte, at lovændringen er et skridt imod mere kontrol af de frie medier.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 2 = 6