Linda Kristiansen
ganske radikal
Handicapkonventionen og dansk tegnsprog

TegnsprogDen artikel i FN’s handicapkonvention jeg først hæftede mig ved var artikel 21 om ytrings- og meningsfrihed, samt adgang til information. Heri sikres handicappede ret ”til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for kommunikation efter eget valg”. Og tegnsprog og punktskrift nævnes specifikt.

Jeg har tidligere skrevet meget om anerkendelse af dansk tegnsprog (se f.eks. denne tale) og forleden blev jeg kontaktet af en journalist fra Døvefilm, der arbejder på et indslag herom. Han stillede nogle rigtig gode spørgsmål (frit efter min hukommelse) om handicapkonventionen og anerkendelsen af tegnsprog.

Tror du at handicapkonventionen har indflydelse på anerkendelsen af dansk tegnsprog?

Ja. Faktisk mener jeg tegnsprog er blevet anerkendt gennem handicapkonventionen. Flere steder omtales tegnsprog som en anerkendt form for kommunikation. Og retten til at bruge dette sprog er stadfæstet i konventionen. Og jeg tror bestemt at den har haft indflydelse på at Århus bevarer tolkeuddannelsen og at døve får udvidet adgang til tolkning til frivilligt arbejde. Hidtil har det mest handlet om at skære på tolk, men nu står det sort på hvidt at døve har ret til tolk. Handicapkonventionen har enorm indflydelse på anerkendelsen af dansk tegnsprog.

Mener du det stadig er nødvendigt at anerkende dansk tegnsprog som et mindretalssprog?

Ja. Det har en psykisk værdi at ens sprog bliver anerkendt. Retsligt tror jeg ikke det vil gøre den store forskel. Men jeg ville virkelig ønske at alle dem som I så mange år har kæmpet for at få deres sprog anerkendt fik den triumf. Det handler mere om værdier og etik end rettigheder, for de er blevet sikret gennem handicapkonventionen.

Tror du at en anerkendelse kunne medføre undervisning i tegnsprog i folkeskolen?

Nej. Hvor gerne jeg end så langt flere kunne tegnsprog eller bare nogle få tegn, så tror jeg det er helt urealistisk at tro på at et så lille sprog vil kunne opnå en plads på skoleskemaerne i den i forvejen hårdt pressede danske folkeskole.

Artikel 21

Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information

Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap kan udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for kommunikation efter eget valg som defineret i konventionens artikel 2, herunder ved:

  1. at information til den brede offentlighed gives til personer med handicap i tilgængelige formater og ved hjælp af teknologi, der er passende for forskellige typer af handicap, inden for en rimelig tid og uden yderligere omkostninger,
  2. at acceptere og gøre det lettere for personer med handicap at bruge tegnsprog, punktskrift, forstørrende og alternativ kommunikation og alle andre tilgængelige kommunikationsmidler, -måder og -formater efter eget valg i samspillet med det offentlige,
  3. at opfordre private udbydere af tjenesteydelser til den brede offentlighed, herunder via internettet, til at levere information og ydelser i formater, der er tilgængelige og anvendelige for personer med handicap,
  4. at tilskynde massemedierne, herunder udbydere af information via internettet, til at gøre deres ydelser tilgængelige for personer med handicap,
  5. at anerkende og fremme anvendelsen af tegnsprog.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


1 + 7 =