Linda Kristiansen
ganske radikal
Handicappede har også stemmeret

Kø til at stemmeInden et år skal der være folketingsvalg – og alle partierne er så småt begyndt at ruste sig til valgkampen. Artikel 29 i FN’s handicapkonvention handler om deltagelse i det politiske og offentlige liv.

Center for ligebehandling af handicappede har udgivet pjecen ”Dine meninger og din stemme er vigtige!” som led i det EU-finansierede projekt ”Min mening, Min stemme”. Pjecen forklarer hvad et valg er, hvordan man stemmer og andre praktiske oplysninger.

Pjecen kan hentes i forskellige tilgængelige formater her: http://www.clh.dk/index.php?id=1605

Artikel 29

Deltagelse i det politiske og offentlige liv

Deltagerstaterne skal sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde dem på lige fod med andre og forpligter sig til:

a) at sikre, at personer med handicap effektivt og fuldt ud, direkte eller gennem frit valgte repræsentanter på lige fod med andre kan deltage i det politiske og offentlige liv, herunder at personer med handicap har ret til og mulighed for at af­give deres stemme og modtage valg, bl.a. ved:

i) at sikre, at stemmeprocedurer, afstemningsfaciliteter og valgmateriale er passende, tilgængelige og lette at forstå og anvende,

ii) at beskytte retten for personer med handicap til uden pression at afgive en hemmelig stemme ved valg og folkeafstemninger og til at stille op til valg, effektivt bestride et hverv og udføre alle offentlige funktioner på alle niveauer i den offentlige forvaltning, idet det gøres lettere at anvende hjælpemiddelteknologi og ny teknologi, hvor det er hensigtsmæssigt,

iii) at sikre, at personer med handicap frit kan give udtryk for deres vilje som vælgere, og med henblik herpå tillade, at de om nødvendigt og efter anmodning kan få bistand fra en person efter eget valg til at afgive deres stemme,

b) aktivt at fremme et miljø, hvor personer med handicap effektivt og fuldt ud kan deltage i varetagelsen af offentlige anliggender uden diskrimination og på lige fod med andre, og at fremme deres deltagelse i offentlige anliggender, herunder ved:

i) at deltage i ikke-statslige organisationer og foreninger, som beskæftiger sig med landets offentlige og politiske forhold, og i politiske partiers aktiviteter og administration,

ii) at etablere og melde sig ind i organisationer af personer med handicap med henblik på at repræsentere personer med handicap på internationalt, nationalt, regionalt og lokalt niveau.

 

2 Comments to “Handicappede har også stemmeret”

  1. [...] mere Handicappede har også stemmeret Inden et år skal der være folketingsvalg – og alle partierne er så småt begyndt at ruste [...]

  2. liv siger:

    jeg synes at de skal have ret til at stemme
    jeg forstod ikke helt har de ret til at stemme

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 3 = 1