Linda Kristiansen
ganske radikal
Hjælp mod tvang

Oprettet af Linda 2007-06-02 21:04
Jeg tillader mig at kopiere en pressemeddelelse ind her – synes det er et af hvor tids bedste politiske tiltag – det er handling!

En ny radikal pjece skal hjælpe unge i generationskonflikter. Den er udsendt til alle landets ungdomsuddannelser.

Pjecen “Hjælp mod tvang” er udformet som et værktøj til undervisere, der er i berøring med minoritetsbørn og unge omkring generationskonflikter, tvangsægteskaber og æresrelateret vold.

De danske skoler og lærere kommer ofte i berøring med børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som søger hjælp til at løse deres problemer. Desværre viser erfaringer, at specielt på uddannelsesinstitutionerne kan det være særligt vanskeligt at hjælpe de unge. Derudover ved vi, at minoritetsunge ofte ikke har en anelse om, hvor de kan søge om råd og vejledning. Konsekvensen af dette kan blive en manglende forebyggelse, der kan føre til store problemer for såvel den unge, familien og for samfundet.

Pjecen har til formål at styrke den præventive indsats gennem en række anbefalinger med henblik på underviserens behandling af generationskonflikter, uønskede ægteskaber og æresrelateret vold. Der er ligeledes anbefalinger til, hvor man kan søge råd og vejledning som underviser. Pjecens indhold er sammensat af oplysninger, råd og vejledning indsamlet af Det Radikale Venstre blandt eksperter på området.

Det Radikale Venstre ønsker generelt en større præventiv indsats i kampen mod æresrelateret vold og tvangsægteskaber. Pjecen skal derfor blot ses som et første forsøg på at imødekomme et udækket behov, som mange har påpeget.

Hent pjecen: Hjælp mod tvang

Læs mere: Det Radikale Venstres holdninger til æreskriminalitet 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 − = 2