Linda Kristiansen
ganske radikal
Hvad forstår S og SF ved “lige muligheder”?

KønskampS og SF har prydet forsiden på deres ligestillingsudspil med ” S-SF giver mænd og kvinder lige muligheder”. Og min umiddelbare reaktion er ”det var da dejligt og nyt”, men glæden varer desværre ikke længe.

Allerede på første side lægges der ud med at rose et tiltag der ikke handler om lige muligheder, men i stedet alene fokuserer på lige repræsentation – øremærkede forskningsmidler til yngre kvindelige forskningsledere. Og det fortsætter desværre med ønsket om at lave kvoter til virksomhedsbestyrelser. Jeg synes S og SF skulle forklare hvordan denne forskelsbehandling giver lige muligheder. Øremærkning og kvoter kan godt give nogen muligheder, men man skal huske at det samtidig fratager andre deres mulighed, derfor er det forkert når S og SF påstår at kvoter giver lige muligheder!

Ét sted i deres udspil foreslås dog lige muligheder – eller nok nærmere lige mangel på muligheder. I dag er en del af barslen øremærket moderen, og S og SF (og desværre vist også mit eget parti) foreslår at øremærke 12 uger til faderen også. Jeg synes det er trist, at vi ikke i stedet fjerner moderens øremærkede barsel og på den måde giver lige barselsmuligheder for mor og far. Så længe vi ikke har pasningsgaranti så er konsekvensen af øremærkning at både mor og far tvinges på barsel. Jeg tror på familier godt selv kan finde ud af at fordele barslen.

Men nu skal jeg jo ikke kun være kritisk, så jeg vi gerne rose at S og SF vil arbejde for en central barselsfond til selvstændige – og her ikke gør forskel på om man er mand eller kvinde. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 2 = 5