Linda Kristiansen
ganske radikal
Hvilken licens?

Så var der endelig et lille hul :-)

Nu har jeg fået en masse information om licensordninger. Og prøvet at forstå konsekvenser af den ene og den anden.

Blog Image

Først og fremmest – hvorfor en licensordning?

Ca. ½-delen af alle jeg har været i kontakt med i løbet af de sidste par uger har været imod prostitution og derfor ment at det skulle forbydes (ofte ikke direkte, men indirekte ved at kriminalisere kunderne). Den anden halvdel (hvor jeg selv er blandt), mener ikke prostitution skal forbydes. Ingen af grupperne er homogene og grundene bag holdninger er forskellige også internt i disse grupper.

Min umiddelbare fornemmelse for den gruppe (jeg ved denne opdeling er meget forenklet og alle vil ikke føle de hører til i én af de to grupper), der går ind for forbud er at de betragter prostitution i sig selv som skadeligt. Og derfor er der ikke andre muligheder end et forbud. Derfor er det også en smule absurd at snakke om en licensordning, da det vil være med til at blåstemple erhvervet, og de ønsker ikke en blåstempling.

Den anden gruppe – dem der ikke mener at prostitution i sig selv er skadeligt, men anerkender at der godt kan være uhensigtsmæssige grunde til at vælge et erhverv som prostitueret – har meget forskellige holdninger til en licensordning. Nogle ønsker ikke en licensordning, fordi det frygtes at udstille/stigmatisere erhvervet endnu mere. Nogle ønsker en licensordning, for at skille snot fra skæg (der er en tendens til at prostituerede bliver sat bås med trafficking-ofre m.fl.), så man kan hjælpe dem der har behov for hjælp. Og nogle ønsker en licensordning for at prostituerede kan få bedre arbejdsforhold. Meget groft sat op!

Helt personligt hører jeg til dem ønsker en licensordning for at skille snot fra skæg og sikre bedre arbejdsforhold. Jeg tror ikke at prostitution i sig selv er skadeligt, men nogle af de indgange der har været til livet som prostitueret har ikke været hensigtsmæssige. Jeg vil at der skal fokuseres meget på indgangene. Men jeg mener det er en fejl når vi pålægger selve prostitutionen skylden for ”dårlige liv”. Jeg vil dog ikke lukke øjnene for at der er forskel på hvordan man prostituerer sig og hvorfor, og hvilke konsekvenser det kan medfører – og derfor mener jeg der er behov for en licens.

Som JohnM skrev til mig:

”Loven skal:
Punkt 1: Hjælpe de prostituerede.
Punkt 2: Give befolkningen tillid til, at loven hjælper de prostituerede.
Hvis ikke begge dele ikke opfyldes, holder loven ikke i længden.
Befolkningens retfærdigheds- og omsorgsfølelse har, med rette, stor fokus på gadeprostitueredes trivsel.”

Heri er jeg fuldstændig enig. Faktisk er de to punkter grunden til at jeg ikke går ind for et forbud. Jeg kan ikke gennemskue hvordan, og har derfor heller ikke tillid til at, et forbud vil hjælpe de prostituerede. Og jeg må indrømme at selv efter en meget lang debat er jeg ikke blevet det mindste mere overbevist om hvordan forbud skal hjælpe.

Derfor har jeg i stedet ville rette mit fokus mod noget der i mine øjne kan have effekt – en licensordning.

Debatten i Danmark

Undervejs i forsøget på at få et overblik har jeg rundet Norge, der er ved at overveje et forbud, fordi de prostituerede er blevet ganske tydelige i gadebilledet. Sverige som har købsforbuddet som jeg ikke støtter! New Zealand, som er en mere detaljeret blanding af seksualpolitisk forums og Gimels forslag (dog uden at forholde sig til trafficking og udenlandske prostituerede (kilde JohnM).

I Danmark debatteres der to former for licensordning: Gimels danske model (www.gimel.dk under debat) og Seksualpolitisk Forums model (http://www.seksualpolitik.dk/sexarbejde-forslag.html). Se desuden argumenter for og imod på http://www.radikale.net/linda-kristiansen/indlaeg/2008/02/01/licens-ikke-licens-hvilken-licens (jeg vil undgå for meget gentagelse). Her kan dog ses udvalgte pinde af de to forslag:

Team Gimel foreslår:

1. Udøvere af denne legale prostitution bør udstyres med et næringsbrev eller en licens2. Ved tildelingen af licensen/certifikatet bekræfter udøveren, at det er hendes eget frie valg 3. Udøverne skal forpligtige sig til at deltage i et regelmæssigt sundhedstjek 4. Som udbygning af certificeringsordningen etableres også et center for rådgivning af udøvere af certificerede prostitution 5. I tilknytning til en licensudstedelse skal der tilbydes kurser, der ruster de prostituerede til at håndtere de problemer, de kan møde i deres arbejde 6. Den prostituerede skal betale moms og skat ligesom alle andre erhvervsdrivende.

Seksualpolitisk Forum foreslår:

1. En fuld legalisering og anerkendelse af sexarbejde som lovligt erhverv

2. Det offentlige skal stå for at udstede licenser til bordeldrift med ordnede forhold

3. Kampagner imod diskrimination af sexarbejdere

4. Mere og nytænkende socialt arbejde, herunder tilbud om psykologisk, social, faglig, retslig og sundhedsmæssig rådgivning og støtte

5. Let adgang til flere og bedre former for behandlingstilbud for stof- og alkoholafhængige

6. Oprettelse af nøgterne og uvildige støttecentre som ikke er moraliserende, fordømmende eller umyndiggørende overfor sexarbejderne

7. Udenlandske sexarbejdere, som ønsker at arbejde i Danmark, må søge arbejdstilladelse – på samme måde som udenlandske håndværkere

Blog Image

Min umiddelbare anbefaling, som bestemt stadig godt kan påvirkes af gode argumenter

Umiddelbart synes jeg idéen vedr. licens til den enkelte prostituerede lyder fornuftig, men jeg kan simpelthen ikke se hvordan den skal blive realistisk. Det er så meget stigmatisering forbundet med det at være prostitueret at de færreste vil søge licens. Derimod tror jeg vejen er at ændre rufferi-loven, så vi kan stille krav til stederne og lave en licensordning herfor. For at sikre ordentlige forhold for prostituerede mener jeg det er her vi skal fokusere. Kan det kombineres med en eventuel frivillig licens, så de enkelte prostituerede kan bevise deres ”frivillighed” vil det være fint, men med al den stigmatisering, der er forbundet med prostitution nu, tror jeg det har lange udsigter. I stedet mener jeg at seksualpolitisk forums forslag måske kan være medvirkende til at bane vejen – på sigt tror jeg at stigmatiseringen vil blive mindre. Derfor håber jeg at Det Radikale vil arbejde for dette forslag. Men først vil jeg selvfølgelig opfordre alle til at gennemlæse de forskellige forslag, måske tænke nye løsninger – finde ud af hvad der er målet – og så ud fra det tage stilling.

Min næste skridt vil være at efterlyse stillere til et forslag á la seksualpolitisk forums, så vi kan få det op på et landsmøde. Er du interesseret, så send en mail til linda@ka-net.dk

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 6 = 2