Linda Kristiansen
ganske radikal
Hvor mange point giver det at være handicappet?

Ulige på pointI dag handler artiklen fra FN’s handicapkonvention om internationalt samarbejde. Og meget aktuelt så handler debatten i Danmark desværre om hvordan vi kan undgå at blive internationale.

En god veninde har gjort mig opmærksom på et indlæg på Kristelig Dagblad, som jeg vil tillade mig at citere starten af:

“Der findes en stor gruppe mennesker i vort samfund, som ikke har en chance for at leve op til de kommende regler på udlændingeområdet: mennesker med handicap. De har ikke samme adgang til uddannelse eller samme jobmuligheder som andre ikke-handicappede borgere. Mange med et handicap vil derfor havde meget svært ved at skulle stille med en bankgaranti på 100.000 kroner, de “bor måske det forkerte sted” i et af de områder, som regeringen har stemplet som ghetto, og de kan ikke bare flytte til Sverige.”

Jeg havde ikke selv set denne vinkel på pointsystemet – men det gør mig bestemt ikke mildere stemt :-(

Artikel 32

Internationalt samarbejde

  1. Deltagerstaterne anerkender vigtigheden af internationalt samarbejde og frem­me deraf til støtte for nationale bestræbelser på at virkeliggøre formålet med og målsætningerne for denne konvention og forpligter sig til at træffe passende og effektive foranstaltninger hertil mellem to eller flere stater og, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med relevante internationale og regionale organisationer og civilsamfundet, i særdeleshed organisationer af personer med handicap. Sådanne foranstaltninger kunne bl.a. omfatte følgende:

    a) at sikre, at det internationale samarbejde, herunder internationale udviklingsprogrammer, er inkluderende over for og tilgængeligt for personer med handicap,b) at lette og støtte kapacitetsopbygning, herunder gennem udveksling og deling af oplysninger, erfaringer, uddannelsesprogrammer og god praksis,

    c) at lette forskningssamarbejde samt adgang til videnskabelig og teknisk viden,

    d) at sørge for teknisk og økonomisk bistand, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder ved at lette adgangen til og delingen af tilgængelig teknologi og hjælpemiddelteknologi og ved teknologioverførsel.

  2. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke den enkelte deltagerstats forpligtelse til at opfylde sine forpligtelser i medfør af denne konvention.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 9 = 11