Linda Kristiansen
ganske radikal
Hvor skal vores sygehuse være?

Sygehuse i Region SjællandUnder valgkampen skrev jeg at DRV nok pegede på Køge som placering for et hovedsygehus, men at jeg gerne ville se den nye undersøgelse inden jeg lagde mig 100 % fast.

Nu er undersøgelsen her og jeg synes umiddelbart ud fra præsentationsmaterialet på regionens hjemmeside (http://regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sygehuse/sygehusplan2010/de-4-scenarier/Sider/Scenarier%20-%20overblik.aspx + de fire scenarier), at det er tydeligt at den bedste placering er scenarie 2: 

 • Hovedsygehus i Køge
 • Akutsygehuse i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

Men dykker man lidt ned i materialet så er der faktisk også noget der taler for en placering i Ringsted. Placeringen i Køge er god, hvis man alene kigger på tilgængeligheden. 73 % af regionens borgere vil have adgang til et akutsygehus inden for 30 minutter og 95 % inden for 45 minutter.

Og det er klart at hurtig hjælp er livsvigtig. Man skal bare huske at det der er livsvigtigt det er vores beredskab. Når man har fået den livreddende hjælp, så er et af de vigtigste parametre kvalitet. Desværre et parameter, der ikke er fremhævet på regionens hjemmeside.

Et hovedsygehus i Ringsted vil betyde højere patientgrundlag for både Ringsted og Roskilde end i de tre andre scenarier, der er opstillet. Det vil afspejles i kvaliteten.

I rapporten står:

”Ønsket om fortsat at tilbyde behandling af høj faglig kvalitet i regionens eget sygehusvæsen gør det nødvendigt at have sygehuse af en vis størrelse, fordi der på større sygehuse dagligt vil være en højere »patient-frekvens«. Et stort patientunderlag giver personalet mulighed for at få den nødvendige rutine og erfaring i behandling af alle former for sygdomme. Samtidig gør et højt patientvolumen det muligt at have speciallæger i alle de store lægefaglige specialer i vagt hele døgnet. Det giver en højere kvalitet i behandlingen af patienter på alle tider af døgnet og udnytter det beredskab, som er nødvendigt hele døgnet rundt, bedst muligt. Samling af specialer og patienter medvirker til at skabe et fagligt samspil mellem de forskellige lægefaglige specialer, og det skaber et bedre, bredere og mere sammenhængende behandlingstilbud til patienterne. Der skabes endvidere et fagligt attraktivt miljø for det sundhedsfaglige personale. Det vil alt andet lige medvirke til en bedre rekruttering at sundhedsfagligt personale til regionens sygehuse. Nærhed er vigtigt, men må ikke vægtes højere end kvalitet. Ved valget mellem de to målsætninger må behandling af høj kvalitet derfor vægtes højere end nærhed til sygehuset”. (http://regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sygehuse/sygehusplan2010/Documents/Endelig%20version%20Sygehusplan%202010_Layout5.pdf s. 4-5).

Lidt ærgerligt at regionen ikke i deres præsentation af de fire scenarier lægger vægt på kvaliteten, men kun nærheden, når der nu står at høj kvalitet bør vægtes højere end nærhed til sygehuset.

Men jeg er ikke klar til bare at pege på Ringsted, for jeg mangler viden om hvor meget kvalitetsforskel et øget patientunderlag på 80.000 (forskellen mellem Køge og Ringsted) egentlig kan afstedkomme. Vil der være store forskelle i kvaliteten afhængig af om hovedsygehuset har et patientgrundlag på 281.000 eller 361.000?

Jeg håber at Regionsrådet har is nok i maven til lige at få dette undersøgt (det behøver ikke være en ny stor undersøgelse, der må sidde en ekspert eller to et sted med denne viden eller der må være erfaringer fra andre steder man kan trække på) inden de lægger sig fast på en beslutning.

Så uden at kunne underbygge min mavefornemmelse for om patientgrundlaget kan løfte kvaliteten så meget at tilgængelighedsfaktoren bliver mindre væsentlig, så peger jeg på Køge. Men jeg håber meget at kunne gøre det på et bedre grundlag.

Følg debatten på:

 

Leave a Comment to “Hvor skal vores sygehuse være?”

 1. Annette siger:

  Godt spørgsmål, Linda.

  Din sagsfremstilling er sober, som altid.

  Men i denne sag, som så mange andre, afhænger det nok af, hvem der er bedst til medielobbyisme og til at få toppolitikere fra Christiansborg i tale.

 2. PH siger:

  1998-1998 Gymnasielt suppleringskursus – Matematik C-niveau LOL :D

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


2 − = 1