Linda Kristiansen
ganske radikal
Hvor speciel skal man være for at komme i specialklasse/-skole

skoletasker og jakker på knagerækkeDe sidste par måneder har jeg oplevet meget debat omkring hvor speciel man skal være for at komme i et specialtilbud. Jeg synes debatten handler alt for meget om penge og alt for lidt om den enkelte. Det er meget individuelt hvorvidt et specialtilbud er godt eller skidt, og jeg tror det er meget svært at lave en generel/teoretisk skillelinje.

I dag vil jeg bringe to indlæg med hver sin konklusion om dette emne. Selvom indlæggende konkluderer forskelligt, mener jeg de begger er relevante.

Blinde børn isoleres i skolen

(Fra: http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2011/februar/11/Blinde-born-isoleres-i-skolen/)

Af Søren Peder Sørensen

Kommunerne er ved at tabe mange års opbygget viden om svagtseende og blinde børn, advarer socialpædagogerne

Kommuner holder igen med at sende elever til landets eneste center for blinde og svagtseende børn.

Det betyder, at Kalundborg Kommune skal spare syv millioner kroner på Synscenter Refsnæs. Og der lægges op til yderligere besparelser på ti millioner kroner.

Dermed risikerer kommunerne at tabe mange års opbygget viden og kompetencer, når det handler om en udsat gruppe af børn, frygter fagforeningen Socialpædagogerne.

- Det er en farlig og glidende bevægelse, vi også oplever på andre områder inden for det specialiserede sociale område. Kommunerne hjemtager deres børn, unge og voksne borgere fra de specialiserede tilbud til egne tilbud, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Medfører isolation

Seniorforsker Steen Bengtsson, Det nationale Forskningscenter, peger på, at der er en risiko for, at svagtseende og blinde børn bliver isolerede, når de skal gå i de almindelige skoleklasser. I en rapport konkluderer han, at den gruppe børn er sjældnere sammen med jævnaldrende børn, der har et normalt syn.

- De er så at sige aldrig venner med deres skolekammerater, men de får venner blandt andre blinde børn, som de møder til kurser og lignende ting, siger han til P4 Nordvestsjælland.

Socialpædagogernes formand bemærker, at Synscenter Refsnæs er en af de tre landsdækkende institutioner, der ved kommunalreformen blev særskilt nævnt som et landsdækkende tilbud, kommunerne blev forpligtet til at benytte.

- De helt store taber i det spil er og bliver de blinde og svagtseende børn og unge, hvoraf mange af dem desuden slås med yderligere handicaps, siger Benny Andersen.

Lykken er at være “normal”

(fra: http://www.spastikerforeningen.dk/nyheder.6?n=14394)

På baggrund af at mange skoler lukker deres specialklasser for børn med handicap, føler jeg trang til at kommentere dette.

Forældrene til disse børn er forståeligt nok utrygge ved at dette specialtilbud fratages og er skeptiske overfor, om der bliver etableret tilstrækkelig og kvalificeret støtte i de normalklasser, hvor deres børn skal gå.

Man kan mene meget for og imod specialklasser. Men der er ikke tvivl om, at hvis barnet kan klare at gå i en normal klasse med støtte, er det langt at foretrække.

Hvis barnet er pladseret i en specialklasse i længere tid, bliver barnet stigmatiseret. Det får en opfattelse af, at det er anderledes end andre børn, skal have speciel støtte og det lærer frem for alt ikke at begå sig blandt normale børn.

Dette kan skade barnet i voksenlivet. I ungdomsuddannelserne og i erhvervslivet er der ikke specialklasser. Der må de unge og voksne indgå i fællesskabet på lige fod.

Jeg mener derfor, at det er langt bedre, at disse børn fra små af lærer at begå sig blandt normale børn, selvfølgelig med den nødvendige støtte.

Jeg har selv et svært fysisk handicap som kørestolsbruger og har selv gået i normalklasse hele vejen. I normalklassen blev der stillet de samme krav til mig som til de andre børn, selv om jeg var længere tid om at skrive mine opgaver.

Det var hårdere for mig end for de andre. Men jeg lærte at klare mig på normale betingelser, og det har bestemt været en gevinst senere i livet. Jeg blev kvalificeret til en højere uddannelse, hvilket jeg er sikker på, jeg ikke var blevet, hvis jeg havde tilbragt hele min barndom i en specialklasse.

Jeg har beskrevet min barndom og ungdom i undervisningssystemet i bogen “Banebryderen”, som kan købes for 100 kroner ved henvendelse til undertegnede.

Socialrådgiver Birgit Rasmussen
Åsumvej 307
5240 Odense NØ
Tlf: 66 10 42 95
Mail:birgit.r@mail.dk

Artikel 41

Depositar

De Forenede Nationers generalsekretær skal være depositar for denne konvention.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


7 − = 4