Linda Kristiansen
ganske radikal
Hvorfor ønskes et forbud?

Radikal Ungdom har stillet et resolutionsforslag vedr. prostitutionspolitik. Et forslag som HB har stemt til afvisning uden debat. Jeg har meldt mig som stiller til at vi kan få debatteret forslaget. Men så kan jeg her til aften læse på politiken.dk (http://politiken.dk/politik/article787271.ece) at “Camilla Hersom håber derimod, at debatten bliver udskudt – og at det bliver kriminalisering af sexkøb, der bliver temaet.

OK, Camilla :-)

Hvad er dine argumenter for et sexkøbsforbud?
Hvordan skal et forbud hjælpe de prostituerede, der har brug for hjælp?

Jeg ser frem til debatten.

debat

PS: Jeg tillader mig lige at indsætte et brev seksualpolitisk forum har sendt ud til radikale HB-medlemmer og MF’ere:
 

Til Det Radikale Venstre,
MF’erne og Hovedbestyrelsesmedlemmerne

København d. 15. august 2009

Kære Radikale.
Vedr. prostitution og kriminalisering af sexkøb:

I har behandlet spørgsmålet om kriminalisering af sexkøb på Jeres sidste landsmøde og ifølge medierne skal I behandle det igen til september. Vi har fulgt forskellige perspektiver i debatten, herunder Radikal Ungdoms forslag til prostitutionspolitik, som vi vil opfordre jer til at læse.

Det er vores indtryk, at der er tale om en vanskelig afgørelse og den igangværende debat om prostitution og trafficking er da også til tider meget ophedet og bygger ofte på følelser og moral, hvilket ofte kommer til at skygge for kendgerningerne.

Vi finder det vigtigt med en god og sober debat, men er af den opfattelse, at vort samfund i øjeblikket udsættes for mange myter, uunderbyggede formodninger og urigtige påstande, når spørgsmålet om en kriminalisering af sexarbejde og deres kunder debatteres. Argumentationerne er ikke altid funderet i saglig viden, eller i hensyn til sexarbejderne selv. Vi mangler viden og undersøgelser, der er kun mangelfulde spørgeskema-undersøgelser herhjemme som hurtigt bliver fejlfortolket.

Dette ønsker vi brændende at hjælpe med at rette op på, via soberhed, nytænkning og åben dialog. Vi ønsker fra et sagligt grundlag at bidrage med nye perspektiver og løsningsforslag på de svære spørgsmål om prostitutionslovgivning. Derfor henvender vi os til Jer.

1. Sverige:

I debatten henviser tilhængerne af en kriminalisering af købesex ofte til erfaringerne fra Sverige. Sagen er bare den, at købesex-forbud ser ud til at virke meget negativt.

Efter sexkøbsforbud i 10 år, har loven som forbyder at købe sex vist sig at virke stik imod hensigten. Erfaringerne fra Sverige siden forbuddet mod køb af sexarbejde blev indført i 1999, viser at problemerne omkring trafficking og gadeprostitution ikke er væsentligt formindsket. Der er i det sidste år sket en fordobling af antallet af gadeprostituerede i Sverige, (senest jfr. Dagens Nyheter, 26/7-2009) og politiet bedømmer på samme måde at omfanget af trafficking er uændret eller steget.

Der er heller ingen data på, at prostitutionen som sådan er faldet. Nogle parter har citeret en nylig opinions-undersøgelse som bevis for dette, mens dens resultater er usikre og peger bl.a. på, at ni gange flere svenskere sælger sex end før forbudet, og at dobbelt så mange kunder køber sex mange gange (Kousmanen, NIKK 2008).

Men måske allervigtigst: det svenske Socialstyrelsen og andre eksperter påpeger, at prostitutionen på grund af loven i stadigt højere grad opererer i det skjulte, via internet, udenlandske websites, taxier og meget andet – og udenfor positiv rækkevidde af socialarbejdere og politi. Der dyrkes usikker sex for at skjule “bevismateriale”, prostituerede stresses og gemmer sig for politiet for at undgå overvågning, stigmatiseringen øges, osv.

Dermed er levevilkår, sikkerhed og kontakt med sociale myndigheder, væsentligt forringet for alle sexarbejdere som en direkte årsag af sexkøbsloven – uden at prostitution eller trafficking er faldet i omfang.

Læs den samlede dokumentation her:
http://www.seksualpolitik.dk/sverige-analyse.html

2. Forslag til lovgivning og sociale tiltag vedr. prostitution:

Seksualpolitisk Forum har udarbejdet en række forslag til afkriminalisering og sociale tiltag på prostitutionsområdet. Disse enkle, lovmæssige tiltag vil sikre både frivillighed, rådgivning, sociale tiltag og gode arbejdsforhold uden udnyttelse, og politi og myndigheder nemt kan tjekke om reglerne bliver overholdt.

Afkriminalisering er ikke et moralsk budskab. Forslaget handler ikke om at være “for” eller “imod” prostitution. Det handler om sociale tiltag. Det handler om at forbedre forholdene for sexarbejderne, give dem rettigheder, respekt og værdighed og gode og trygge arbejdsvilkår. For prostitutionen forsvinder ikke, og både forbud og gråzoner går ud over mennesker.

En afkriminalisering skal give empowerment, handlerum og mere sikkerhed og værdighed for sexarbejderne. At sikre at alle får rådgivning, støtte og mulighed for at forlade arbejdet, og ikke er fanget i en ydmygende halv- eller hel-kriminaliseret gråzone.

I dette perspektiv er vores helt centrale forslag, at staten skal stille krav til arbejdspladserne – bordellerne – og at kravene f.eks. formuleres i en branchevejledning, for at sikre gode, sikre og sunde arbejdsforhold. Kun derved gøres tingene bedre. Et af kravene kunne f.eks. være at bordellerne skal have rådgivningstilbud til både sexarbejdere og kunder liggende synligt fremme. Dette kræver afkriminalisering af området. Gråzoner/lovløshed skaber skader, ligesom stigmatiserende generaliseringer gør det.

Læs vores samlede forslag her:
http://www.seksualpolitik.dk/lovgivningsforslag.html

Der findes i øvrigt mange fejlagtige myter og fordomme vedrørende prostitution og sexarbejde. Vi har forsøgt nøgternt at gennemgå en række af disse i en lille flyer som kan downloades her:
http://www.seksualpolitik.dk/dokumenter/folder_myter-og-fakta.pdf

3. Trafficking:

Problemerne omkring trafficking anføres ofte som argumentation for at kriminalisere sexkøb, men dette løser ikke problemerne – tværtimod!

Vi vil gerne understrege, at det er vores grundlæggende holdning, at ethvert menneske der mod sin vilje er bragt til Danmark for at arbejde med sex, er ét for meget og vi er af den opfattelse, at trafficking skal bekæmpes med de bedste midler.

Men problemet med trafficking har ikke det voldsomme omfang, der ofte anføres i debatten: Antallet af traffickede sexarbejdere i Danmark skønnes af politiet til at ligge mellem 25 og 125 mennesker årligt. ”Årligt” betyder i øvrigt ikke, at personerne opholder sig her hver dag, hele året, da mange arbejder her i kortere tid, rejser videre eller sendes hjem.

Omfanget er dermed på ingen måde så stort som nogle af de tal der cirkuleres i debatten, udsagn som typisk kommer fra parter som ønsker sexarbejde ulovliggjort. Men mange flere lider under elendige arbejdsvilkår, selvom de ikke kan sættes i en bås som “ofre”. Læs evt mere i denne kronik fra en socialantropolog: http://www.politiken.dk/debat/kroniker/article573499.ece

Læs vores samlede analyse, dokumentation og løsningsforslag her:
www.seksualpolitik.dk/trafficking-analyse.html

4. Om os

Seksualpolitisk Forum er et netværk, som har til formål at påvirke den seksualpolitiske debat i Danmark og udlandet i en frisindet og nøgtern retning. Vi er ikke-kommercielle og partipolitisk uafhængige. Blandt deltagerne er sexologer, universitetsforskere, journalister og forfattere. Vi er uafhængige af alle politiske tilhørsforhold, men mange af os har tidligere stemt Radikalt.

Vi håber, at vores henvendelse til Jer vil indgå i Jeres videre debat og overvejelser og såfremt du eller dit parti måtte ønske det, står vi gerne til rådighed evt. for et uformelt møde og du er velkommen til at rette henvendelse til os i alle seksualpolitiske spørgsmål.

Vi kan kontaktes via:

E-mail: kontakt@seksualpolitik.dk
Yderligere informationer: www.seksualpolitk.dk

Talspersoner:
Sexolog og jordemoder Vivi Hollænder
Filminstruktør og debattør Steen Schapiro
Venlig hilsen
Seksualpolitisk Forum
Vivi Hollænder og Steen Schapiro 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 − 9 =