Linda Kristiansen
ganske radikal
Hvorfor et sexkøbsforbud, Vibeke Lenskjold?

Piger sat op som marionetdukkerMit læserbrev i Jyllandsposten: http://jp.dk/opinion/breve/article2129730.ece

14/7 kunne man læse, at Vibeke Lenskjold mener, at den svenske lovgivning mod købesex virker – og at vi, for at vise solidaritet i Norden, bør gøre som svenskerne.

Jeg er uenig af mange grunde, men mest fordi jeg ønsker at hjælpe de personer, som har behov for hjælp. I den svenske regerings rapport om sexkøbsforbuddet står, at i Sverige handler det kun om at minimere antallet af prostituerede, kun i Malmø arbejdes der også med skadesreduktion. Selvfølgelig kan man se det sådan, at de, der ikke længere er i prostitution, er hjulpet. Men hvad med resten?

I den nye rapport fra Servicestyrelsen står, at prostituerede bliver påvirkede af den samfundsmæssige stigmatisering forbundet med prostitution, og at stigmatiseringen kan være med til at begrunde og forstærke en del af de risici, som man udsættes for.

Øget stigmatisering

Så når VL skriver, at »Langt de fleste mænd og kvinder får fysiske, psykiske og sociale skader af at være i prostitution«, så kan jeg ikke forstå, hvordan hun kan argumentere for et forbud, som det i Sverige, da et sådant uundgåeligt vil medføre øget stigmatisering og dermed flere af de skader, som VL selv argumenterer for, at vi skal gøre noget ved.

VL nævner også, at mange mister evnen til at etablere nære relationer. Også her har Vibeke Lenskjold ret, men igen mener jeg ikke, at hendes valg af ”hjælpemiddel” er velvalgt: »Den generelle stigmatisering betyder, at mange lever et dobbeltliv, hvor de hemmeligholder, at de prostituerer sig. En del isolerer sig fra mennesker uden for prostitutionsmiljøet. Stigmatiseringen er én af årsagerne til, at nogle prostituerede har vanskeligheder med at indgå i nære relationer.«

Det er blevet mere og mere tydeligt for mig, at et forbud mod prostitution ikke er for at hjælpe de prostituerede, men for at sende et signal om, hvordan man gerne vil have, at samfundet fungerer.

Jeg lægger også stor vægt på signaler, men gerne nogle, der gavner frem for at skade. Jeg vil gerne sende et signal om, at vi respekterer, anerkender og accepterer prostituerede. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 3 = 5