Linda Kristiansen
ganske radikal
Ingen brugerbetaling hos den praktiserende læge

Brugerbetaling og lige adgang er to ulige størrelser.

Jeg er flere gange blevet mødt med argumentet, at hvis brugerbetalingen er indkomstreguleret, så vil det ikke ændre på den lige adgang, men så forenklet kan regnestykket ikke gøres op. Udgifter til mad, bolig osv. er jo ikke indkomstreguleret, så en procent af en højtlønnets indkomst vil ikke kunne mærkes lige så meget som hos en med en mindre indtægt. Derfor mener jeg ikke argumentet om at indtægtsregulere brugerbetalingen ikke vil påvirke den lige adgang. Brugerbetaling – uanset om det er et fast beløb eller en procentvis del af indtægt – vil skævvride adgangen til sundhedsvæsnet.

Vi har allerede brugerbetaling flere steder på sundhedsområdet og jeg mener helt bestemt at der er behov for at kigge på om vi kan lave en omfordeling af brugerbetalingen, så den rammer mindre skævt. Men jeg vil aldrig stemme for brugerbetaling hos den praktiserende læge!

Den praktiserende læge er indgangen til vores sundhedsvæsen – og her skal der ikke være nogen barriere. Det er vigtigt at de som er syge kommer hurtigt i behandling. En hurtig opdagelse af f.eks. mange kroniske sygdomme, psykiske sygdomme, kræft osv. kan have en stor betydning – både for patienten, men også for udgifterne til behandling.

Jeg vil ikke have et a- og et b-hold på sundhedsområdet. Adgang til den praktiserende læge skal kunne klares inden for vores skat – vi skal ikke have en ekstra-regning i form af brugerbetaling oven i – heller ikke en indtægtsreguleret brugerbetaling! 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


2 − = 0