Linda Kristiansen
ganske radikal
Ingen tekst – ingen støtte

Norsk flagI dag vil jeg sende et kæmpe tillykke til Norge. Her er det blevet besluttet at hvis de Norske spillefilm ønsker statsstøtte, så skal de tekstes.

Jeg synes det er en rigtig god idé og håber meget noget tilsvarende kunne ske her i Danmark.

Artikel 26

Habilitering og rehabilitering

  1. Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger, herunder gennem støtte fra ligestillede, for at gøre det muligt for personer med handicap at opnå og opretholde den størst mulige uafhængighed, fuld fysisk, psykisk, social og erhvervsmæssig formåen samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold. Med henblik herpå skal deltagerstaterne arrangere, styrke og udbygge omfattende habiliterings- og rehabiliteringstilbud og -ordninger, i særdeleshed inden for sundhed, beskæftigelse, uddannelse og det sociale område, således at disse tilbud og ordninger:
    a) iværksættes på det tidligst mulige stadium og baseres på en tværfaglig bedømmelse af individuelle behov og stærke sider,
    b) støtter deltagelse og inkludering i samfundet og på alle samfundsområder, er frivillige og stilles til rådighed for personer med handicap så tæt som muligt på deres lokalsamfund, herunder i landdistrikter.
  2. Deltagerstaterne skal fremme udviklingen af grund- og efteruddannelse for fagfolk og personale, der arbejder med habiliterings- og rehabiliteringstilbud.
  3. Deltagerstaterne skal fremme eksistensen af og kendskabet til samt anvendelsen af hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi, der er udformet til personer med handicap, i det omfang disse vedrører habilitering og rehabilitering.

 

1 Comment to “Ingen tekst – ingen støtte”

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 4 = 4