Linda Kristiansen
ganske radikal
Integration af handicappede går tilbage

IntegrationForleden kunne man høre i radioen og læse i Kristelig Dagblad at enkeltintegration i folkeskolen muligvis skader den senere integration på uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet.

For godt 30 år siden uddannede blinde sig således i næsten samme omfang som seende. I dag er det kun omkring en tredjedel af de blinde og svagtseende, der tager en uddannelse. Samme billede gør sig gældende for blindes beskæftigelse.

Det er bemærkelsesværdigt, at den udvikling er sket i en periode, hvor vi netop har forsøgt at få de blinde ud af specialskoler og institutioner og integrere dem i det normale samfund. Og det rejser spørgsmålet, om det i virkeligheden er det rigtige, vi gør, eller om der måske er en pointe i at skabe særlige rammer for de blinde, så de bedst muligt kan udvikle deres potentialer, siger Steen Bengtsson, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Min kommentar: Stof til eftertanke – hvornår begynder vi igen at tage mere hensyn til mennesket fremfor økonomien (som selvfølgelig også skal hænge sammen, men på den lange bane…).

Læs hele artiklen “Integration af handicappede går tilbage” her.

Artikel 35

Beretninger fra deltagerstaterne

  1. Hver deltagerstat forpligter sig til gennem De Forenede Nationers generalsekretær at afgive en omfattende beretning til komiteen om de foranstaltninger, den har truffet til gennemførelse af dens forpligtelser efter denne konvention, og om de fremskridt, der er gjort i den henseende, inden to år, efter at konventionen er trådt i kraft for den pågældende deltagerstat.
  2. Derefter skal deltagerstaterne afgive beretning mindst hvert fjerde år samt yderligere, når komiteen udbeder sig det.
  3. Komiteen skal fastlægge eventuelle retningslinjer for indholdet af beretningerne.
  4. En deltagerstat, som har aflagt en omfattende første beretning til komiteen, behøver ikke i sine efterfølgende beretninger gentage oplysninger, der er givet tidligere. Ved udarbejdelsen af beretninger til komiteen opfordres deltagerstaterne til at overveje at gøre dette ved en åben og gennemsigtig proces og til behørigt at overveje bestemmelsen i konventionens artikel 4, stk. 3.
  5. Beretningerne kan angive forhold og vanskeligheder, som har indflydelse på, i hvilken udstrækning forpligtelserne i henhold til denne konvention opfyldes.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 2 = 7