Linda Kristiansen
ganske radikal
IT og handicap

Arm uden hånd på musValgrygterne florerer og det betyder at aviser og foreninger begynder at henvende sig for at gøre klar til når Løkke trykker på knappen. F.eks. har jeg i dag takket ja til at deltage i et arrangement som IT-politisk forening står bag. Emnet er naturligvis IT-politik og her har jeg specifikt følgende kerneområder:

  • Retssikkerhed
  • Udvikling
  • Tilgængelighed

Har du vinkler du synes jeg bør tage op – det behøver ikke vedrøre handicap – så skriv til mig: x@lindakristiansen.dk

Derudover vil jeg lige benytte lejligheden til at gøre opmærksom på at RoboBraille nu også kan bruges via web: http://www.robobraille.org/saxs/robobraille/saxs-step1.aspx.

Har du et referat du skal have læst inden mødet i morgen eller foretrækker du bare lyd frem for tekst, så prøv RoboBraille – det er super nemt og du kan høre dine dokumenter på din MP3-afspiller – så kan du tage opvasken samtidig.

Artikel 37

Samarbejde mellem deltagerstaterne og komiteen

  1. Hver deltagerstat skal samarbejde med komiteen og bistå komiteens medlemmer med at opfylde deres mandat.
  2. Komiteen skal i sit forhold til delta­gerstaterne behørigt overveje, på hvilke må­­der og med hvilke midler den nationale kapacitet til at gennemføre denne konvention kan forøges, herunder gennem internationalt samarbejde.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


2 − 1 =