Linda Kristiansen
ganske radikal
Jeg er enig med Dansk Folkeparti

Igennem de 10 år jeg har været med i Det Radikale Venstre har jeg kæmpet en kamp for at tatovører og piercerer fik ordentlige forhold. Mange tatovører og piercere ønsker også selv at der kommer ordentlige forhold – og jeg har flere gange stillet forslag på landsmøderne om at vi skulle arbejde for en certificeringsordning eller smileyordning. I dag er der ikke nogen hygiejnekontrol hos piercerer og tatovører. Og hvis pierceren eller tatovøren kontakter kredslægen for at få ham eller hende ud på et kontroltjek, bliver de ofte afvist, da det ikke er en del af kredslægens opgaver.

Min mors arbejde - se www.hannestattoo.com

Jeg synes det er på tide at vi lytter til piercerer og tatovører og får lavet nogle ordentlige forhold – derfor støtter jeg Dansk Folkepartis forslag er et godt skridt på vejen (bør dog udvides til også at gælde tatovører), som jeg godt kan støtte op om.

Dansk Folkeparti foreslår, at der indføres en aldersgrænse på 15 år for piercing. Piercingforbuddet for unge under 15 år skal gælde alle steder på kroppen med undtagelse af ørerne. Hvis man er fra 15 til og med 17 år, skal man have en forælders tilladelse til at få foretaget piercing andre steder på kroppen end ørerne. Forslaget skal endvidere indeholde bestemmelser om at klinikker, der laver piercinger, skal leve op til en ordentlig hygiejnestandard: man skal have autorisation for at være piercer, der skal føres kontrol med klinikkerne, og det skal sikres, at der er ordentlige forhold disse steder.“(Fra: http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/beslutningsforslag/B109/index.htm)

Er det egentlig ikke underligt at vi stiller store krav til restauranter o.lign., men overhovedet ikke gider interessere os for tatovører og piercerer?

(billederne er fra www.hannestattoo.com

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


5 − 2 =