Linda Kristiansen
ganske radikal
Jeg tror på regionerne, men…

I dag kan man flere steder læse at mere end hver fjerde er imod regionerne!

Kan det virkelig trækkes så sort/hvidt op at man enten er for eller imod? Specielt når begrundelsen for at være “imod” som regel er, at man ikke ved nok om regionerne, de er fjerne.. Jamen, hvordan har vi det så med NATO – skal det også bare nedlægges? Nej – vel! Lad os i stedet gå lidt mere konstruktivt til værks :-)

Regionerne fungerer ikke optimalt i dag; de har ikke lov at udskrive skatter og meget af det politiske ansvar er lagt ud i kommunerne eller bliver overtrumfet af Regeringens ekspertudvalg. Det er nemt på den baggrund at sige at vi skal nedlægge regionerne, men bare ikke godt nok. Jeg er overbevist om at regionerne har værdi, vi skal bare have givet værdien retur. Jeg vil kæmpe for at regionerne igen kan få lov at udskrive skatter, for at regionens budget ikke skal være så låst i tre søjler, for at regionerne igen kan få selvstyre. Regionerne har et værd og det skal vi styrke.

Kort over de fem regioner

Regionerne skal rumme specialer og samtidig sikre nærheden til borgerne. De fem regioner har meget forskellige betingelser, både hvad angår geografi, infrastruktur, uddannelsesniveau, mulighed for at tiltrække arbejdskraft osv. Elementer der skal medtænkes når man træffer beslutninger omkring infrastruktur, regional udvikling, uddannelsesstedernes placeringer, sygehusenes placeringer og deres opgaveindhold osv..

Men det er ikke nok at vi politikere mener at regionerne har et værd. Vi skal gøre regionerne vedkommende. Vi skal oplyse om det arbejde der gøres og de beslutninger der træffes. Min vigtigste opgave som forhåbentlig valgt regionsrådsmedlem må være at få placeret Region Sjælland i vores alle sammens bevidsthed. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


6 + 2 =