Linda Kristiansen
ganske radikal
Kampen om kredsene

Oprindelig skrevet 2. oktober ’07

Rumlen i manegen er hvad der nogle steder opleves i øjeblikket. Vi har fået nye opstillingskredse, nye vedtægter og dermed nye problemer.

Det handler om folketingspladser – hvordan sikrer man bedst det bestående og holder nyt ude?

Ifølge de nye vedtægter skal de nye storkredse internt beslutte hvordan de ønsker at gøre med hensyn til opstilling. Må en kandidat være opstillet i mere end en kreds? Kan man være nomineret flere steder? Skal der være lige så mange kandidater som der er kredse?

I Region Sjælland – der også er Storkreds – har dette skabt postyr. Et så stort postyr at Region Sjælland er blevet kaldt en børnehave – det gamle Vestsjællands Amt er blevet sammenlignet med sure børn der føler sig trådt over tæerne og andre ubehageligheder er også blevet sagt. Er det det vi vil – eller ønsker vi et parti, der husker, at vi i bund og grund har samme mål?

For at starte ved starten så var der d. 16. december stiftende møde i den nye storkreds. Vi skulle vedtage vedtægter og forslaget lød på én kandidat – én kreds! Problemet var i midlertidig at både det gamle Storstrøms Amt og Roskilde Amt havde en kandidat nomineret i to kredse. Det er jo en klar fordel, da valgsandsynligheden internt i partiet jo dermed er blevet forstørret. Det har dog den konsekvens at de kandidater, der kun har én kreds får sværere ved at blive valgt, med mindre de også kan blive nomineret i to kredse. Resultatet er at de allerede kendte, udelukker nye kandidater og dem der er uheldige og ikke er nomineret i to kredse er ”næsten” på forhånd udelukket fra at have en chance til et valg.

Meget forståeligt opponerer både gamle Storstrøm og Roskilde imod forslaget om én kreds – én kandidat. De skal jo gerne bakke op om deres kandidater (vi har nemlig endnu ikke forstået, at det også handler om fælles fodslag og at vi nu er én stor kreds).

Mødet bliver meget ubehageligt og vi ender med et kompromis ingen er rigtig tilfredse med. Et kompromis som faktisk, når det skal realiseres, skaber ballade endnu engang, for hvilken kreds skal så opstille ”den ekstra” ikke-nominerede-kandidat. Hvis det skal ske i fællesskab, håber jeg virkelig at kredsene bliver bedre til at kommunikere internt. Og at medlemmerne gider komme til det ekstra opstillingsmøde, så de ”ekstra” kandidater ikke føler sig som det tredje nødvendige, men uønskede hjul.

Jeg kan sagtens forstå de kandidater der sætter sig på to kredse. Hvis ikke de kæmpede med næb og kløer for at beholde deres plads i folketinget ville de ikke være værdig til den. Men de medlemmer, der sidder rundt om burde kunne se det fornuftige og solidariske i én kreds – én kandidat. Og resultatet er nu at de ”gamle” kandidater, der ”kun” havde én kreds nu skal på jagt efter en ekstra kreds!

Nå, men baseret på de meget uheldige erfaringer fra mødet d. 16. december bliver der lavet et ændringsforslag til vedtægterne. Et forslag der får opbakning også uden for det gamle Vestsjællands Amt! Ændringsforslaget blev diskuteret på sidste Hovedbestyrelsesmøde og skal nu diskuteres ude i lokalforeningerne. Jeg vil opfordre til at lokalforeningerne tager dette meget seriøst og nøje overvejer konsekvenserne for og imod. Ønsker vi at der også skal være plads til at nye kandidater har en chance?

Og lad mig i den anledning slå det fast: Der er egnede kandidater derude! Argumentet for at ville opstille én kandidat i to kredse kan IKKE være at der ikke er egnede kandidater. Hvis kredsene bliver bedre til at annoncere at de mangler en kandidat og hvornår der er opstillingsmøder, så har jeg pt. kendskab til fire personer, der overvejer at blive folketingskandidat og gerne stiller op til et kampvalg for at vise deres egnethed. Hvis de vel og mærke ved hvor og hvornår de skal møde op.

Skulle der sidde flere kommende kandidater derude, så send en mail til mig på linda@ka-net.dk. Jeg vil prøve at oprette en base, hvor man kan annoncere for sig selv, samt en kalender, hvor man kan se hvornår der er opstilling i forskellige kredse. Jeg har dog brug for hjælp fra de enkelte kredse til at oprette denne kalender.

Ellers er der blot tilbage at ønske god debat om vedtægterne og jeg håber at andre dele af landet må blive forskånet hvad vi har oplevet i Region Sjælland. 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


5 − = 1

Tags: