Linda Kristiansen
ganske radikal
Kender du nogen der kun bruger 7 timer årligt på kultur, idræt og andre fritidsaktiviteter?

Tommelfinger nedad - ikke godt nok!Artikel 30 i FN’s handicapkonvention påpeger at man også som handicappet har ret til at tage del i kulturlivet, fritidsaktiviteter o.lign.

Nu ved jeg ikke hvordan jeres fritidsliv ser ud, men jeg bruger min fritid meget aktivt og tør slet ikke tænke på om det kunne lade sig gøre hvis jeg f.eks. var afhængig af at kunne få tolk. Bare i dag har jeg brugt 2 timer, i morgen forventer jeg at bruge 3 timer og lørdag yderligere 5 timer – altså 10 timer på én uge. Tolkebrugere har en timebank på 7 timer – årligt!

Artikel 30

Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt

 1. Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod med andre og skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap:

  a) har adgang til kulturstof i tilgængelige formater,

  b) har adgang til fjernsynsprogrammer, film, teatre og andre kulturaktiviteter i en tilgængelig form,c) har adgang til steder for kultu­relle forestillinger eller tilbud, såsom tea­­tre, museer, biografer, biblioteker og turisttilbud og så vidt muligt har adgang til monumenter og steder af national kulturel betydning.

 2. Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at gøre det muligt for personer med handicap at udvikle og udnytte deres kreative, kunstneriske og intellektuelle potentiale, ikke alene til gavn for dem selv, men også til berigelse af samfundet.
 3. Deltagerstaterne skal i overensstemmelse med folkeretten tage alle passende skridt til at sikre, at lovgivning til beskyttelse af immaterialrettigheder ikke udgør en urimelig eller diskriminerende barriere for, at personer med handicap kan få adgang til kulturstof.
 4. Personer med handicap er på lige fod med andre berettiget til anerkendelse og støtte af deres særlige kulturelle og sproglige identitet, herunder tegnsprog og døvekultur.
 5. Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap på lige fod med andre at deltage i rekreative tilbud samt fritids- og idrætsaktiviteter skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til:

  a) at tilskynde til og fremme, at personer med handicap i videst muligt omfang deltager i almene idrætsaktiviteter på alle niveauer,

  b) at sikre, at personer med handicap har mulighed for at arrangere, udvikle og deltage i handicapspecifikke idrætsaktiviteter og rekreative tilbud, og med henblik herpå at tilskynde til, at de på lige fod med andre får passende instruktion, træning og ressourcer,c) at sikre, at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder,

  d) at sikre, at børn med handicap har adgang på lige fod med andre børn til at deltage i leg, rekreative tilbud samt fritids- og idrætsaktiviteter, herunder sådanne aktiviteter i skolesystemet,

  e) at sikre, at personer med handicap har adgang til tilbud fra arrangører af rekreative tilbud samt turist-, fritids- og idrætsaktiviteter.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 2 = 4