Linda Kristiansen
ganske radikal
Klage over afgørelse i JBS-sagen

Jeg har tidligere haft JBS-sagen oppe. Til min store glæde kan jeg nu se at Seksualpolitisk Forum, klager over forbrugerombudsmandens afgørelse (se her). De kalder det Moraliserende og jeg er ganske enig. Ønsker vi virkelig et samfund hvor vi ikke må være stolte af vores seksualitet og vores køn? Jeg gør ikke – og jeg er rigtig rigtig glad for at Seksualpolitisk Forum klager.

Jeg havde selv kun nået til at skaffe afgørelsen i fuld ordlyd. Nu vil jeg ikke bruge den til en klage, men til at oplyse jer læsere om hvad der reelt stod i afgørelsen. Nedenstående er klippet fra forbrugerombudsmandens afgørelse. Jeg har tilladt mig at fremhæve udvalgte passager – det med grønt forstår og accepterer jeg (selvom jeg synes det er lidt overdrevet) – det med lyserødt forstår jeg ikke – og det med blåt er mine kommentarer: 

JBS reklamer, som afbilleder en stuepige, sekretær, nonne og sygeplejerske

 (…) Baggrunden for sagen er, at Forbrugerombudsmanden i efteråret 2007 modtog en del klager over reklamebillederne

(…)

 Klagerne anfører, at billederne er kønsdiskriminerende, da de på en nedsættende og ringeagtende måde reducerer kvindekønnet til sexobjekter. Det anføres tillige, at billederne er på grænsen til det pornografiske [gad godt vide hvor deres grænse mellem erotik og porno går]. 

(…) 

Forbrugerombudsmanden har følgende bemærkninger: 

Billederne i reklamekampagnen skal vurderes i lyset af reglerne i markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsdiskriminerende reklame. 

Markedsføringslovens § 1 er sålydende: 

§ 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. 

Markedsføringsloven § 1 er en retlig standard, som udvikler sig over tid i takt med samfundsudviklingen. Sådan som mode- og mediebilledet i dag har udviklet sig, er der et betydeligt spillerum for reklamer. Igennem tiden har der været en udbredt brug af reklamer med elementer af sex, hvor grænserne for kønsdiskriminerende reklame bliver prøvet af. 

Den tidligere forbrugerombudsmand har i februar 1993 udstedt retningslinjer om kønsdiskriminerende reklame. Retningslinjerne er forhandlet med Danske Reklamebureauers Brancheforening, Dansk Kvindesamfund, Danske kvinders Nationalråd, Dansk Industri, Detailhandlens Fællesråd, Forbrugerrådet og Ligestillingsrådet. 

Forbrugerombudsmanden forhandler og udsteder retningslinjer til udfyldning af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Retningslinjerne om kønsdiskriminerende reklame præciserer således, hvad der anses som god skik på dette område. Vi skal særligt henlede Deres opmærksomhed på retningslinjernes punkt 2, der har følgende ordlyd: 

2. Reklamer, der på nedsættende eller ringeagtende måde afbilder kvinder eller mænd, herunder reklamer, hvor personer reduceres til sexobjekter, eller hvor kønnet i øvrigt anvendes på en nedværdigende eller kønsdiskriminerende måde, er i almindelighed uforenelige med god markedsføringsskik. 

Hertil kommer, at ligestillingslovens § 4 udmønter en generel pligt for offentlig myndigheder, herunder Forbrugerombudsmanden, til at arbejde for ligestilling inden for deres område og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Forbrugerombudsmanden har derfor pligt til aktivt at fremme ligestilling i sit arbejde, herunder påse og arbejde aktivt for, at der ikke er kønsdiskriminerende reklamer [Jeg har sagt det før, men tænker at det nok ikke skader at sige igen: Reklamer der konsekvent fremstiller kvinder som overskudsagtige husmødre, der kan klare alt dte hjemlig og altid er dem der tager opvasken, gulvvasken, tøjvasken mm. er da også kønsdiskriminerende – hvornår klages der over dem?]. 

Billederne i JBS’ reklamekampagne viser 4 lettere afklædte kvinder, som snuser til et par JBS herreunderbukser. Billederne skal give betragteren det indtryk, at kvinderne lige har haft sex med en mand, som har efterladt sine JBS underbukser. Kvinderne er fremstillet som henholdsvis sygeplejerske, nonne, sekretær og stuepige i deres sædvanlige arbejdsmiljø, hvor den seksuelle akt lige har fundet sted. Nonnen er således i et kloster, sekretæren på en printer, stuepigen på en seng i et hotelværelse og sygeplejersken i en seng på hospitalet. 

Der er foretaget en nøje vurdering af billederne. Kvinderne fremstår som lige at have haft sex med en mand, og deres placering og positur gør, at billederne som helhed, med den seksuelle akt og JBS underbukserne i centrum, efter vores opfattelse kan anses for anstødelige. Kvindekønnet er efter vores umiddelbare opfattelse reduceret til sexobjekter med henblik på udelukkende at sælge herreunderbukser. Vi anser ikke reklamerne for at indeholde et humoristisk element. Med i vurderingen indgår også, at Forbrugerombudsmanden har modtaget et forholdsvist stort antal klager, som viser, at reklamen er egnet til at støde mange i den danske befolkning [Måske bør vi overveje at få rigtig mange til at stå bag Seksualpolitisk Forums klage, for det er åbenbart antallet af klager der er afgørende for om den danske befolkning bliver stødt]. 

Herudover har JBS benyttet bestemte faggrupper i reklamerne. Som anført af 3F Fagligt Fælles Forbund, kan det være til skade for de kvindedominerede professioner, når faggrupper bliver anvendt i salgsøjemed. Ydermere, kan det vanskeliggøre kvindernes daglige arbejde med at nedbryde de kønsmæssige barrierer.  

På den baggrund er Forbrugerombudsmanden mest tilbøjelig til at mene, at kvindekønnet i de pågældende reklamer afbilledes på en nedsættende og ringeagtende måde og således er i strid med pkt. 2 i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsdiskriminerende reklame og dermed markedsføringslovens § 1. 

I vurderingen af sagen indgår også Forbrugerombudsmandens forpligtelse efter ligestillingslovens § 4 til aktivt at arbejde for at fremme ligestilling i sit arbejde. 

Billederne er fjernet fra JBS’ egen hjemmeside, og som oplyst på mødet den 19. november 2007 er billederne nu kun at finde i bestillingskataloget, som udelukkende er sendt til forhandlerne. 

Vi har noteret os, at Deres klient i brevet af den 7. januar 2008 fremover vil forbeholde sig ret til at benytte kvinder og sex som et virkemiddel i markedsføringen, dog under hensyntagen til Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsdiskriminerende reklame, og dermed også under hensyntagen til markedsføringslovens § 1. 

På denne baggrund antager vi, at JBS fremover vil afstå fra lignende markedsføringstiltag. 

Vedlagt brevet af den 7. januar 2008 var fire eksempler på andre undertøjsreklamer. Reklamerne indeholder i mere eller mindre grad seksuelle undertoner, hvilket i sig selv ikke udgør en overtrædelse af retningslinjerne. De vedlagte reklamer er ikke af den samme karakter, som de reklamebilleder fra JBS, hvorfor vi ikke umiddelbart finder dem for værende i strid med retningslinjerne eller markedsføringslovens § 1. [Argumentationen i afgørelsen går rigtig meget på fremstillingen af kvinder som sexobjekter og ikke særlig meget på det faglige – hvad er så forskellen på disse reklamer, som også indeholder seksuelle undertoner – hvor går grænsen?] 

Vi tager forbehold for at tage sagen op på ny, såfremt der skulle fremkomme lignende sager fremover. 

Tusind tak til Seksualpolitisk Forum for at tage kampen op J 

Leave a Comment to “Klage over afgørelse i JBS-sagen”

 1. Henrik siger:

  @Linda Kristiansen

  Tak for din gennemgang af den groteske JBS sag, som mange mennesker sikkert kun ryster på hovedet af. Jeg ville nok grine af den, hvis den ikke var så sørgelig!

  I øvrigt vil jeg tilføje, at det jo kun er du og jeg som kan afgøre, hvem der er sexobjekter for os. Det er med andre ord en meget personlig sag, og ikke et område der bør gøres til genstand for Forbrugerombudsmandens/kvindens granskning.

  Og enhver normalt begavet dansk gennemsnitsmand ved jo godt, at kvinder ikke konstant er lystne sexlegetøj, hvis eneste ønske i livet er, at tilfredsstille mænd hvorsomhelst/nårsomhelst. Vi kan altså godt tænke selv, og behøver ikke opdragelse af f.eks ombudspersoner eller ligestillingsgrupper.

  Kvindekroppen anses åbenbart som farlig, og et udtryk for den fri driftudfoldelse, som evt. vil føre til mandens fortabelse/undergang. Man kunne så foreslå en total tildækning af kvinden – det er jo populært i andre kulturer.

  Men den seksuelle drift er vel ikke blevet forbudt endnu – eller er den?

  Mvh Henrik

 2. Og forresten – jeg har gjort, hvad jeg kan, for at sprede rygtet om dit fantastiske initiativ d. 8. marts.

 3. Hej Henrik – er jo så enig så enig :-D
  Og dejligt at du spreder rygtet vedr. d. 8. marts.

 4. Hej Linda,
  God og fin gennemgang. Når jeg kommenterer indlægget er det fordi du har fremhævet følgende passage med grønt (altså det er noget du forstår og accepterer, selvom du finder det lidt overdrevet):

  “Herudover har JBS benyttet bestemte faggrupper i reklamerne. Som anført af 3F Fagligt Fælles Forbund, kan det være til skade for de kvindedominerede professioner, når faggrupper bliver anvendt i salgsøjemed. Ydermere, kan det vanskeliggøre kvindernes daglige arbejde med at nedbryde de kønsmæssige barrierer. ”

  Hvad er din kommentar til den del af Seksualpolitisk Forums klage til Forbrugerombudsmanden, der omhandler netop dette (uddrag):

  “Kritikken fra talspersonerne fra de faggrupper, som føler sig misbrugt, er forfejlet. Annoncerne viser hverken faggrupper eller arbejdspladser. Annoncerne er ikke realistiske, men tydelige fantasier. Annoncerne viser kvinder, som har taget initiativ til et erotisk rollespil og som har klædt sig ud.

  Dette fremgår f.eks. med al tydelighed på billedet af sygeplejersken. Det er ikke en uniform fra et hospital, hun er iklædt, men et erotisk kostume købt i en sexbutik. Det kan man se af det røde kryds på hendes hårkappe, som optræder på sexkostumer, men ikke på rigtige uniformer fra hospitaler. Desuden mangler kostumet (naturligvis) Dansk Sygeplejeråds metal-nål.”

  Jeg har sikkert misforstået dig, men er det ikke mere end overdrevet – hysterisk – at føle sig trådt på som faggruppe i denne her sag?

  bh
  Thomas B. Jensen

  ps. det undrer mig også en lille smule, at du slet ikke berører det principielle i denne her sag, nemlig at ombudsmandsinstitutionen bliver brugt af interessegrupper til at begrænse ytringsfriheden.

 5. Hej Thomas – øv havde lige skrevet et langt (og godt) svar, men så da jeg trykkede send havde jeg mistet forbindelsen! Så nu kommer et kortere.

  For at starte bagfra, så synes jeg det er trist at omudsmanden nu skal til at begrænse ytringsfriheden. Men ligesom jeg synes det er ok at vi har en racismeparagraf, så synes jeg også det er ok at vi har en ombudsmand der kan sikre at vi ikke har reklamer, der diskriminerer. Jeg syne sdog at der er et stykke vej til diskrimination i denne sag – den handler mere om moraliseren.

  Og jo, jeg synes virkelig at faggrupperne er en smule hysteriske, men hvis de virkelig føler sig udstillet negativt, så skal de selvfølgelig høres på. Det er jo ikke sikkert at jeg har ret i at det er hysterisk, jeg ved jo ikke hvordan de har det i dagligdagen på arbejdet. Men havde mit fagforbund været med havde jeg klaget til dem. Jeg tror det er de færreste rengøringsdamer der kunne identificere sig med pigen i stuepigeuniform – og jeg villle da gerne kunne identificere mig med hende på kopimaskinen, men sådan er mit arbejde bare ikke og ingen af dem jeg har kontakt med i forbindelse med arbejdet tror jeg sammenkæder mig med hende (desværre).

  Havde jeg været ombudsmand tror jeg jeg havde sagt at de skulle se det fra den positive side – sådanne reklamer kan jo være med til at trække flere mænd til kvindefagene ;-)

 6. Hej Linda,
  jeg synes dit korte indlæg fint besvarer mine spørgsmål. Men spildt arbejde er jo altid ærgeligt.

  Tak for dine uddybninger om ombudsmandsinstititutionen og ytringsfrihed. Mine spørgsmål var blot for at få præciseret, hvor du befandt dig. Jeg vil ikke starte en principiel diskussion om ytringsfrihed, men det undrer mig til stadighed, at mennesker kan finde på at gøre ord kriminelle.

  bh
  Thomas

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 6 = 2