Linda Kristiansen
ganske radikal
Konference om menneskehandel og prostitution

Har i dag været til en god konference.

Nu har jeg i et år været aktiv debattør vedr. prostitution og menneskehandel – to emner jeg mener har meget forskellige udgangspunkter.

Uanset at jeg nok var uenig med størstedelen af dagens oplægsholdere/paneldebatdeltagere vedr. hvilke metoder vi skal gribe til for en bekæmpelse af trafficking (vi var nemlig ikke overraskende enige om, at der jo skal gøres noget), så var det vidunderligt at emnet faktisk blev behandlet rimelig seriøst.

Der skal lyde en tak til konferencier, arrangører, debattører m.fl. for at det ikke, som den første konference (april 2008) endte med usmagelig og usaglig mudderkastning. Og det var meget glædeligt at SIO faktisk havde taletid (selvom det betød at programmet skulle ændres).

 

Kort fortalt så var emnet for dagens konference ”Menneskehandel og prostitution”.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs åbnede konferencen med ord som at det også handler om at sætte ind mod fattigdom, hvis vi skal gøre en indsats mod menneskehandel. Gid Regeringen dog ville sætte handling bag ordene og f.eks. hæve udviklingsbistanden.

 

Derefter fulgte korte oplæg fra forskellige. Nell Rasmussen (Servicestyrelsen) startede. Hun talte denne gang mest om lovgivning, men i pausen snakkede vi kort om det uheldige og problematiske i at Servicestyrelsen bør være en instans som prostituerede har tillid til, da de jo står for en del af de sociale tilbud, men at kampagner som ”Hvem betaler prisen” jo laver et hul i dette tillidsforhold, ved at opstille et billede de færreste prostituerede kan genkende sig selv i.

 

Birgit Petersson, psykiater og lektor, havde et indlæg om og seksualitet og aggression, men talte i stedet om kønsstereotyper – hun tegnede det traditionelle billede af den testosteron-fyldte mand med hår på brystet (og manglende potens) overfor den stakkels undertrykte kvinde. Og hvordan nutidens unge spejlede sig i sådanne billeder. Det hverken tror eller håber jeg, men hvis det er bevist må jeg jo bøje mig. Kan dog glæde mig ved at de unge mennesker (gud hvor lyder jeg gammel) jeg kender, udviser langt større intelligens end hun tillagde dem.

 

Herefter gik jeg desværre glip af en stor del (arbejde) af Charlotte Matthews indlæg om hvad der vides om kvinders (ofrenes) sundhedstilstand. Jeg nåede kun at få med at hun, på baggrund af noter fra Reden havde skrevet speciale om ca. 16-17 ofre for menneskehandel. Ikke overraskende de det vist ret skidt.

 

Dorrit Otzen fra Reden var desværre syg.

 

Sidste formiddagsindlæg var fra Sus, Formand for SIO, der meget humoristisk satte spørgsmålstegn ved hvor meget antallet af prostituerede var steget – hum mente jo ikke det kunne være eksploderet, fordi hun havde da ikke indtryk af at hun repræsenterede en brancheforening i fremgang, hvilket jo normalt er positivt. Hun påpegede at den sammenligning af tallene fra reelt set svarede til at sammenligne bananer med bluser (mine ord) – det er ikke sammenlignelige tal. Det er forskellige ting der er undersøgt – den ene undersøgelse handlede om hvor mange prostituerede, der var på arbejde en almindelig hverdag, mens den anden undersøgte hvor mange prostituerede der er i Danmark.

 

Sus fortsatte med en kritik af Servicestyrelsen og kampagnen ”Hvem betaler prisen” og påpegede hvordan debatten herhjemme er videnstømt. Desuden gjorde hun opmærksom på at det værste ved at arbejde som sexarbejder var stigmatiseringen.

 

Efter frokosten var der paneldebat. Jeg sad i panelet med Britta Thomsen (MEP – S), Louise Feilberg Levy (EP-Kandidat – V), Line Barfod (MF – ENH) og Yildiz Akdogan (MF – S).

Og vi fik alle 6-8 minutter til at indlede – du kan se min indledning her:

 

YouTube-forhåndsvisningsbillede

 

Jeg synes selve debatten gik godt – havde regnet med at den havde handlet mere om prostitution som var en del af konferencetitlen, men til min positive overraskelse blev det virkelig forsøgt ikke at blande emnerne sammen.

 

Konferencen blev afsluttet med oplæg fra Jan Høst Schmidt, Repræsentationschef ved EU-kommissionen og Bent Isager-Nielsen, politiinspektør ved Vestegnens politi. Bent Isager-Nielsen var meget fornuftig og nuanceret, for I lejlighed til en dag at høre ham, så udnyt den, Vil dog påpege at jeg ikke var 100% enig i alle hans udtalelser, men det gav stof til eftertanke.

 

Afslutningsvis vil jeg sige at det er en dejlig fornemmelse at opleve at der faktisk er sket en holdningsændring – prostituerede har nu en anerkendt mening og det er virkelig et positivt skridt for den videre debat.

 

4 Comments to “Konference om menneskehandel og prostitution”

 1. Jeg er blevet spurgt ind til mine tal og jeg er kommet til at overdrive. Jeg siger at der i følge politiet er op mod 250 ofre for meneskehandel – det er ukorrekt. Hidtil har tallet lydt på mellem 2- og 5 % (250 svarer til 10 %) – det er så vidt jeg er orienteret Kim Klivert, der har udtalt dette.

  Retfærdigvis skal det også nævnes at jeg i min søgning faldt over dette dokument fra Politiet til Folketinget i marts: http://www.folketinget.dk/samling/20072/almdel/REU/Bilag/304/541113.PDF

  Her i står at: “Der findes ikke et skøn over, hvor mange af de udenlandske prostituerede der er
  ofre for kvindehandel.”

 2. I kan læse Sus’ tale og referat her: http://luder.smartlog.dk/konference-om-menneskehandel-og-prostitution—30-oktober-post149847
  Og herfra skal lyde en super stor Ros til Sus for at blive ved at kæmpe og insistere på at blive hørt – du gør det godt og er sej.

 3. [...] Kristiansen Læs Lindas referat af konferencen her Yildiz Akdogan Talte om at hun havde set en prostitueret kl 9:00 om morgenen og hvor forfærdeligt [...]

 4. [...] Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst 8 01 2009 D. 30. november deltog jeg i en konference om menneskehandel og prostitution (I kan se mit indlæg her: http://lindakristiansen.wordpress.com/2008/10/30/konference-om-menneskehandel-og-prostitution/). [...]

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 2 = 10