Linda Kristiansen
ganske radikal
Lighed for loven – også for hekse

HeksRigtig god Skt. Hans til jer alle.

Artikel 12

Lighed for loven

  1. Deltagerstaterne bekræfter på ny, at personer med handicap har ret til overalt at blive anerkendt som havende retsevne.
  2. Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har retlig handleevne på lige fod med andre i alle livets forhold.
  3. Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at give personer med handicap adgang til den støtte, de måtte have behov for til at udøve deres retlige handleevne.
  4. Deltagerstaterne skal sikre, at alle foranstaltninger vedrørende udøvelse af retlig handleevne i overensstemmelse med de internationale menneskerettigheder omfatter passende og effektive beskyttelsesmekanismer til at forebygge misbrug. Sådanne mekanismer skal sikre, at foranstaltninger vedrørende udøvelse af retlig handleevne respekterer den enkelte persons rettigheder, vilje og præferencer, er fri for interessekonflikter og utilbørlig påvirkning, står i forhold til og er tilpasset den enkelte persons situation, gælder i kortest mulig tid og gennemgås regelmæssigt af en kompetent, uafhængig og upartisk myndighed eller retslig instans. Beskyttelsesmekanismerne skal stå i forhold til, hvor meget sådanne foranstaltninger indvirker på personens rettigheder og interesser.
  5. Med forbehold for bestemmelserne i denne artikel skal deltagerstaterne træffe alle passende og effektive foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap har lige ret til at eje eller arve ejendom, til at styre deres egne økonomiske forhold og til at have lige adgang til banklån, realkreditlån og andre former for økonomisk kredit, og skal sikre, at personer med handicap ikke vilkårligt fratages deres ejendom.

 

1 Comment to “Lighed for loven – også for hekse”

  1. Anita siger:

    Hvor HAR du ret i, at de sme5 gle6der kan blive store gle6der! Pe5 den me5de vil man altid ve6re rig… :-)Jeg har se5 mange gode minder fra Dollerup Bakker, for her tog jeg til som ung og ret nyifgt – i vores ff8rste bil. Vi boede i et yndigt lille ve6relse pe5 Niels Bugges kro og fik vidunderlig mad – og om dagen gik vi lange ture i de skf8nne omgivelser. Er efter min mening et af Danmarks dejligste omre5der… :-)

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 3 = 1