Linda Kristiansen
ganske radikal
Line Barfoed og prostitution

Det sidste stykke tid har jeg jo været pænt optaget af prostitueredes forhold:

http://www.radikale.net/linda-kristiansen/indlaeg/2008/01/28/nej-tak-til-prostitutionsforbud

http://www.radikale.net/linda-kristiansen/indlaeg/2008/02/01/licens-ikke-licens-hvilken-licens

Så I går aftes faldt jeg lige over dette – og ja – det skriger jo til himlen: Onanikurser *GG* 

Line Barfoed har stillet følgende spørgsmål til Velfærdsminister Karen Jespersen:

Spørgsmål S 627
Mener ministeren, at prostitution er et socialt problem, som vi skal forsøge at løse, både ved at forebygge, at mennesker kommer i prostitution, og ved at hjælpe mennesker med at komme ud af prostitution?
Begrundelse
Ifølge Politiken den 8. februar 2008, s. 3 »Ældre får hjælp til købesex« mener ministeren ikke, at der er noget problem i, at plejehjem hjælper ældre med at komme i kontakt med prostituerede. Spørgeren har svært ved at se, hvordan det hænger sammen med regeringens indsats mod prostitution. Ministeren burde hellere sætte ressourcer af til en ordentlig forskning og uddannelse i at skabe bedre vilkår for et godt sexliv for alle i samfundet, også de der bor på plejehjem, bosteder, institutioner m.v.

Spørgsmål S 627
Mener ministeren, at vi i Danmark bør følge Hollands eksempel og indføre prostitution som legalt erhverv?
Begrundelse
Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 626.

Spørgsmål S 628
Mener ministeren, at prostitution skal være et erhverv som alle andre, at der skal være erhvervsuddannelse, mulighed for at komme i jobtræning osv.?
Begrundelse
Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 626.

Spørgsmål S 629
Har ministeren overvejet at finde andre løsninger på ældre mænds sexproblemer på plejehjem end at hjælpe dem med at købe sex, ved at afsætte ressourcer til sexologisk vejledning på plejehjem blandt andet i onani, og at forske i hvordan ældre kvinder er i stand til at få opfyldt deres behov for sex uden at købe sex?
Begrundelse
Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 626.

Jeg lægger selvfølgelig svarene her når de kommer… 

Leave a Comment to “Line Barfoed og prostitution”

 1. Kirsten Brosbøl er åbenbart ganske på linje med Line Barfoed:
  http://www.danskekommuner.dk/default.asp?id=90487

 2. Så er der svar fra Karen Jespersen:

  Spørgsmål nr. S 626:

  ”Mener ministeren, at prostitution er et socialt problem, som vi skal forsøge at løse, både ved at forebygge, at mennesker kommer i prostitution, og ved at hjælpe mennesker med at komme ud af prostitution?”

  Svar:

  Generelt betragtes prostitution som et socialt problem, og økonomiske vanskeligheder er ofte den primære begrundelse for, at mange vælger at prostituere sig.

  Regeringen udsendte i 2005 handlingsplanen ”Et andet liv”, der bl.a. sigter
  på at forebygge prostitution og at give prostituerede, der ønsker det, mulighed for at forlade prostitution.

  Handleplanen har betydet, at Kompetencecenter Prostitution er blevet etableret i Servicestyrelsen, hvor Tema Prostitution i forvejen varetager den landsdækkende vidensindsamling og den generelle rådgivningsindsats på området. Kompetencecenter Prostitution laver socialt opsøgende arbejde overfor prostituerede med henblik på at støtte og rådgive prostituerede, der er aktive, samt prostituerede, der ønsker at forlade prostitution. Kompetencecenter Prostitution rådgiver og vejleder kommuner om indsatsen over for prostituerede, og underviser personalegrupper, der arbejder med udsatte unge, der indgår i prostitutionslignende relationer og udsættes for betalt seksuel udnyttelse.

  Spørgeren henviser til en artikel i dagspressen ”Ældre får hjælp til købesex” og spørger, om det refererede synspunkt kan hænge sammen med regeringens indsats på prostitutionsområdet. Hertil kan bemærkes, at prostitution ikke er strafbart i Danmark. Det betyder, at mænd og kvinder må prostituere sig, og at det er lovligt at købe seksuelle ydelser af personer over 18 år.

  Karen Jespersen

  Spørgsmål nr. S 627:

  ”Mener ministeren, at vi i Danmark bør følge Hollands eksempel og indføre prostitution som legalt erhverv?”

  Svar:

  I Holland ses prostitution som et arbejde. I Danmark har man derimod fokus på at afhjælpe de sociale problemstillinger, der er dokumenteret, at prostitution generelt har. Det er ikke regeringens hensigt at indføre den hollandske model i Danmark.

  Karen Jespersen

  Spørgsmål nr. S 628:

  ”Mener ministeren, at prostitution skal være et erhverv som alle andre, at der skal være erhvervsuddannelse, mulighed for at komme i jobtræning osv.?”

  Svar:

  Idet prostitution først og fremmest anses for at være forbundet med sociale problemer, og at der generelt ses ned på prostituerede, samtidig med at det kan være forbundet med en social marginalisering at prostituere sig over en længere periode, er det ikke regeringens opfattelse, at prostitution er et egentligt erhverv. Det er derfor heller ikke regeringens hensigt, at fremme prostitution som erhverv.

  Karen Jespersen

  Spørgsmål nr. S 629:

  ”Har ministeren overvejet at finde andre løsninger på ældre mænds sexproblemer end at hjælpe dem med at købe sex, ved at afsætte ressourcer til sexologisk vejledning på plejehjem blandt andet i onani, og at forske i hvordan ældre kvinder er i stand til at få opfyldt deres behov for sex uden at købe sex?”

  Svar:

  Ældre og mennesker med en funktionsnedsættelse skal naturligvis have mulighed for at udleve egen seksualitet. Det er plejepersonalet og pædagogerne, der skal hjælpe ældre og mennesker med en funktionsnedsættelse til dette.

  Dette arbejde kan blandt andet bestå i, at personalet taler med den enkelte om vedkommendes tanker, problemer og behov, og derigennem hjælper til med at finde løsninger. Desuden kan personalet give vejledning om onani, samleje og hjælpemidler, eller hjælpe vedkommende til at komme i kontakt med jævnaldrende i samme situation. Nogle har behov for en mere konkret hjælp, fx praktisk hjælp til onani eller samleje.

  For personalet kan dette være en svær opgave, både i kraft af personalets forhold til vedkommende, og i kraft af emnets omtålelige karakter. Desuden kan der være behov for særlig viden, fx som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse hos personen, der har behov for rådgivning. Der er derfor mulighed for at tage kontakt til en seksualvejleder, der har gennemført en uddannelse med henblik på at rådgive og supervisere personale, samt konkret indgå i rådgivningsforløbet i forhold til den person, der har brug for hjælp til at udleve egen seksualitet.

  Der er således allerede en række muligheder for at hjælpe ældre til at udleve egen seksualitet, også uden at tage kontakt til en prostitueret.

  Jeg har ikke tænkt mig at igangsætte et arbejde for at undersøge, hvordan ældre kvinder er i stand til at udleve egen seksualitet uden brug af en prostitueret. Jeg er af den opfattelse, at både kvinder og mænd skal have lige adgang til rådgivning og vejledning i forhold til at udleve egen seksualitet, uanset eventuelle kønsforskelle i behovet for at få denne vejledning.

  Karen Jespersen

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


− 2 = 2