Linda Kristiansen
ganske radikal
Multidiskrimination

HænderI 2007-2008 var der stor fokus på multidiskrimination – både i dansk, nordisk og europæisk kontekst:

Men siden har der været alt alt for stille  – lige indtil FN’s handicapkonvention kom :-)

Artikel 6 handler om multidiskrimination, men desværre kun kombinationen ”Kvinde og handicappet”. Men alene det at de nævner ordet multidiskrimination gør at jeg tror og håber at fokus vil være bredere, så vi også træffer foranstaltninger for andre grupper, der risikere at udsættes for multidiskrimination.

Artikel 6

Kvinder med handicap

  1. Deltagerstaterne anerkender, at kvinder og piger med handicap udsættes for multidiskrimination, og forpligter sig til i den henseende at træffe foranstaltninger til at sikre, at de fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre.
  2. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre kvinders fulde udvikling og fremgang og styrke deres selvstændighed, således at de får sikkerhed for at kunne udøve og nyde de menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastlagt i denne konvention.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 4 = 5