Linda Kristiansen
ganske radikal
NemID og Respekt for privatlivet

NemId - kort med koderI løbet af de næste par måneder vil alle danskere modtage et lille kort med rigtig mange tal på (illustreret til højre). Dette kort skal bruges til ens NemID. Problemer er blot at løsningen NemID ikke er nem, sikker eller tilgængelig. I dag er det artikel 22. i FN’s handicapkonvention, der citeres her på bloggen og meget aktuelt handler den om respekt for privatlivet. Der lyder:

Artikel 22

Respekt for privatlivet

  1. Ingen person med handicap må uanset bopæl eller boform udsættes for vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privatliv eller familieliv, sit hjem eller sin brevveksling eller andre former for kommunikation, eller for ulovlige angreb på sin ære og sit omdømme. Personer med handicap har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller sådanne angreb.
  2. Deltagerstaterne skal sørge for fortrolig behandling af personlige, helbredsmæssige og rehabiliteringsmæssige oplysninger om personer med handicap på lige fod med andre.

Der er lavet specielle løsninger til synshandicappede, men for mennesker med funktionsnedsættelser, mennesker med begrænsede IT færdigheder, mennesker som har vanskeligt ved at overskue komplicerede sammenhænge, så er NemID alt andet end nemt. Lars Ballieu Christensen fra Sensus, som er specialister i tilgængelighed på nettet, udtaler ligefrem at NemID er en hån mod FN’s handicapkonvention. Jeg har fået lov her at bringe en tekst om NemID fra Sensus’ hjemmeside:

NemID – en hån mod FNs handicapkonvention

Den nye digitale adgang til banker og det offentlige er ikke blot upraktisk – den er utilgængelig og skaber endnu en barriere for tusindvis af mennesker med handicaps, ældre og andre svage it- brugere. Det siger Lars Ballieu Christensen fra virksomheden Sensus, som er specialister i tilgængelighed på nettet.

NemID som i disse måneder rulles ud til danskerne kan ende som den største it-skandale i nyere tid. Det forudser Lars Ballieu Christensen fra den prisbelønnede virksomhed Sensus, som beskæftiger sig med it-tilgængelighed.

“Set fra et tilgængelighedsmæssigt synspunkt er problemet, at det udover at være voldsomt upraktisk med et nøglekort er direkte utilgængeligt for tusindvis af brugere. Hvordan skal fx læsehandicappede, motorisk handicappede, ældre mennesker og andre svage it-brugere nu få adgang til netbank, skatteoplysninger mm., spørger Lars Ballieu Christensen og fortsætter: “For denne gruppe findes der ingen løsning. De er tvunget til at henvende sig til et andet menneske for at få hjælp til læsningen, hvilket jo betyder, at andre får adgang til fx deres bankkonti – og så forringes sikkerheden jo væsentligt. Men paradoksalt nok, så har en bedre sikkerhed været det væsentligste argument for at skifte den digitale signatur ud med nøglekortet fra NemID.

DanID, som er virksomheden bag det nye nøglekort, har skabt to særløsninger for blinde og svagtsynede, men alle andre må sætte deres lid til et andet, betroet menneske.

Lars Ballieu Christensen mener, at NemID i sin nuværende form er en hån mod FNs handicapkonvention, som Danmark tiltrådte i august sidste år. Konventionen skal sikre, at mennesker med funktionsnedsættelser opnår lige muligheder og samme rettigheder som andre mennesker. “Men som det ser ud i dag, så bliver mange tusinde borgere med funktionsnedsættelse hægtet af. Det kan jeg kun se som et tilbageslag,” slutter Lars Ballieu Christensen.

 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


5 − = 3