Linda Kristiansen
ganske radikal
Ny rapport om prostitution på massageklinik

Nu har jeg i meget lang tid været meget tavs om et meget vigtigt emne: Prostitution.

Grunden var at jeg pludselig følte, at alt det jeg gennem flere år havde arbejdet op politisk blev glemt. Pludselig var jeg kun ”Protitutions-Linda” og den kasse følte jeg var alt for snæver. Men ”min kasse” er intet mod de kasser som prostituerede bliver kategoriseret i :-( Nu er Servicestyrelsen kommet med en ny rapport, hvori der blandt mange andre spændende ting står:

”Alt i alt peger undersøgelsen ikke på, at selve prostitutionsakten i nævneværdig grad er forbundet med særlige fysiske helbredsmæssige risici. På den anden side er prostituerede ofte i en udsat social position, der kan betyde generelt forringede somatiske helbredsforhold og udvikling af psykosomatiske lidelser. De helbredsmæssige risici, man tidligere har forbundet med prostitution, kan derfor forklares med den sociale og kulturelle kontekst prostitution ofte er en del af, og i mindre grad selve prostitutions-akten.” (s. 4)

SkøgeAllerede uden at have læst rapporten var politikere ude og udtale sig om hvorvidt den kunne bruges eller ej – det synes jeg er ret trist. Det er fuldstændig korrekt at det ikke er en stor kvantitativ undersøgelse af eventuelle negative psykiske påvirkninger ved prostitution, men det er ikke ensbetydende med at den ikke kan bruges! I stedet mener jeg at det må være så tydeligt for alle (der har læst rapporten eller bare sammendraget) at vi i stedet burde fokusere på hvad vi kan gøre for at minimere stigmatisering. Men det hænger selvfølgelig ikke super godt sammen med ønsket om et forbud, for det vil utvivlsomt øge stigmatiseringen.

Jeg synes også det kunne være rart med en saglig kvantitativ undersøgelse, hvis den bliver fulgt op med et fornuftigt kvalitativt arbejde, så vi ikke blot får et tal, der siger hvor mange der har det skidt, men også gerne siger noget om hvorvidt det er en konsekvens af selve prostitutionen eller den medfølgende stigmatisering, økonomi, sociale problemer, tidligere arbejdsskader etc. etc. så vi rent faktisk kan bruge den forebyggende, frem for blot fra start at putte alle prostituerede i samme kasse mærket med ”socialt problem” påsat.

Men i stedet for at dvæle ved at jeg synes mange politikeres modtagelse af rapporten har været ”under bæltestedet”, så vil jeg glæde mig over de fantastiske artikler som både Information og Kristelig Dagblad har præsteret:

Og så vil jeg bede en ihærdig forbudsfortaler [kan godt være denne titel skal ændres, da jeg ikke helt er klar over hvordan hun vil definere sig selv] om at lave en kritisk gennemgang af rapporten. Jeg synes det kunne være en fed ting at få hendes kritiske analyse og koble den sammen med min – blot et forsøg på at affarve mig selv, for jeg må da ærligt indrømme, at jeg her er i overhængende fare for at være for optimistisk og godt kan overse nogle kritikpunkter i rapporten i bar glæde over at der endelig er kommet en undersøgelse der ikke på forhånd har en moralsk tilgang til prostitution eller har sjusket med tallene :-) 

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


9 + 7 =