Linda Kristiansen
ganske radikal
Nyborg Strand stævne 4

Den sidste taler på 1.-dagen var Hans Gammeltoft-Hansen om ”Retsstat og retssikkerhed”. Han lagde ud med begrebsdefinition, og ville navnlig tage fat på ordet sikkerhed – det modsatte af usikkerhed – eller konkret tryghed f.eks. fra forfølgere eller regn. Sikkerhed og tryghed er forbundet og forskelligt.
Hvor ligger grænsen mellem indgreb og overgreb? Grænsen er bl.a. bestemt af konventioner, retspraksis, regler (Det retslige niveau), men også af tradition og hvad vi hver især synes er rimeligt – afhængig af vores individuelle menneskesyn/samfundssyn. Derfor er der også en subjektiv opfattelse af hvor grænsen skal gå. Og derfor kan det hller ikke overraske at et Folketing ikke altid kan blive enigt.
Hvad gør en retsstat?
- Princippet om at en sag er tilstrækkeligt oplyst før der træffes en afgørelse
- En myndighed må ikke træffe en negativ afgørelse om en borger uden at borgeren selv er blevet hørt
- Træffer en myndighed en negativ afgørelse skal borgeren have en udførlig forklaring
Forskellige retsgarantier:
- Konkrete: Den der hver gang får indflydelse på resultatet
- Abstrakte: Partshøringer – fyldestgørende forklaringer
- Ritualer: Det er dem der aldrig virker, men ser godt og flot ud (eksempelvis tiltaltes sidste ord)
- Kvalitetssikring/kontrol: husk ikke at hælde retssikkerheden ud når der skal luges i kvalititetssikringsarbejdet i det offentlige
Retssikkerhed er altid et relativt begreb. 

1 Comment to “Nyborg Strand stævne 4”

  1. Adhy siger:

    Stine siger:Helt enig. I innovationsafdelingen i Skatteministeriet beugrr vi bl.a. kunst til at fe5 et indblik i borgernes oplevelse af vores ydelser. Vi har for nylig ladet os inspirere af Sophie Calles ve6rk Take Care of Yourself , hvor hun fik 106 kvinder med forskellig baggrund til at tolke et break-up brev hun havde fe5et. Vi fik 16 borgere med vidt forskellig baggrund til at tolke et af vores standardbreve deltagerne synes det var spe6ndende og sjovt at ve6re med, der kom nogle fantastiske ve6rker ud af det, og vi fik nogle rigtig gode indsigter om, hvordan borgerne opfatter vores breve og os, samt hvordan de kunne f8nske sig det anderledes. Se5 kunst er helt sikkert en fantastisk vej til dialog med borgerne om det offentlige.

Jeg vil rigtig gerne høre din mening - skriv en kommentar


+ 7 = 15